literatūros žurnalas

1993 m. Nr. 10

 • Jonas Strielkūnas. Daukantas
 • Petras Dirgėla. Šienapjūtė prieš Daukanto gimimą
 • Romualdas Granauskas. Dvylika juodvarnių, apie Daukantą lakstančių
 • Jonas Strielkūnas. Eilėraščiai
 • Kazys Saja. Rasi rasoj rasi. Apsakymas
 • Aidas Marčėnas. Juoda žiema: eilėraščiai su skyrybų ženklais
 • Vytautas Rakauskas. Apsakymai
 • Menke Katz. Eilėraščiai. Vertė A. Bausys
 • SIMONUI DAUKANTUI – 200. Saulius Pivoras. Vargo pelė
  Roma Bončkutė. „…Ne dėl mokytų vyrų ir galvočių, bet dėl tų motinų ra­šiau…“
  Egidijus Aleksandravičius. S. Daukanto knygų leidėjas Ksaveras Kanapackis
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Bronė Prapuolenytė. Šitaip mes gyvenom (Pradžia)
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Lietuvis Bajoras. Apie dešimtmetį Livonijos karą (Pabaiga)
 • IŠ PRAEITIES. Iš Lietuvių kalbos seminaro archyvo (Pabaiga) Vertė L. Citavičiūtė
 • RECENZIJOS. Sigitas Parulskis, ir knygos, ir žmonės buvo malonūs (A. Vaičiulaičio „Kny­gos ir žmonės“)
  Solveiga Daugirdaitė. Raganos, vyrai ir kiti (J. Ivanauskaitės „Ragana ir lietus“)
  Algis Samulionis. Šiuolaikinio teatro erdve (P. Brook „Tuščia erdvė“)
  Klaudijus Maniokas. Visuomenės kritikai (M Walzerio „Kritikų draugija“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Albertas Zalatorius. Išeivijos ir Lietuvos Ilona
  Eugenijus Ignatavičius. Drąsiai pasitinkantis lemtį
 • IN MEMORIAM. Vytautas Martinkus. Su Viktoru Katilium atsisveikinus