literatūros žurnalas

1993 m. Nr. 3

 • Kęstutis Nastopka. Utopijos ilgesys
 • Judita Vaičiūnaitė. Šiaurės erdvė. Eilėraščiai
 • Henrikas Algis Čigriejus. Dvi pokario novelės
 • Valdemaras Kukulas. Eilėraščiai
 • Petras Dirgėla. Litorina, Litorina! Romanas (Tęsinys)
 • Markas Zingeris. Oro pardavėjas. Lyrinė proza
 • NOBELIO PREMIJOS LAUREATAI. Elias Canetti. Visgirda (Pradžia). Vertė J. Kunčinas
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Kas buvo, tai buvo. Henrikas Algis Čigriejus atsako į Juozo Apučio klausimus
 • AKCENTAI. Sigitas Parulskis. Įžanga Rimvydo Šilbajorio žemei (R. Šilbajorio „Netekties ženklai“)
 • ESĖ. Viktorija Daujotytė. Auganti Vydūno mintis
  Andrius Konickis. Nietzsche ir Milašius: tokie panašūs likimai…
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Stasys Tomonis. Gyvenimo vingiais (Pradžia)
 • ŽODŽIO MENAS. Junichiras Tanidzakis. Užrašai apie meną
 • RECENZIJOS. Liudvikas Gadeikis. Šiapus tiesos (V. Mačiuikos „Savi ir svetimi“)
  Judita Vaičiūnaitė. Miegančio strazdo švelnumas (T. Marcinkevičiūtės „Medalionas“)
  Jolanta Zabarskaitė. Kalbos terapija? „Lietuvių kalbos žodynas, XV“)
  Valdas Kukulas. Kelionė savo gyvenimo labirintais (H. Hesse „Esė“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Antanas Ramonas. Requiem Kylatrakiui