literatūros žurnalas

1994 m. Nr. 3

 • Romas Gudaitis. Išmeskit iš savo balagano, ponai!
 • Henrikas Nagys. Eilėraščiai
 • Kazys Jankauskas. Du apsakymai
 • Vytautas Skripka. Eilėraščiai
 • Arvydas Juozaitis. Piligrimas. Apsakymas
 • Aidas Marčėnas. Vėlinės – pavasario sugrįžimai. Eilėraščiai
 • Edgar Hilsenrath. Pasaka apie paskutinę mintį. Vertė T. Četrauskas
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Audinga Peluritytė. Sigito Gedos lyrika kaip kultūros metakaiba
  Donatas Sauka. Pajacas ar literatūros riteris? (Tęsinys)
 • ESĖ. Vytautas Kavolis. Egzilio rašytojos
 • AKIRATIS. Antanas Andrijauskas. Zen estetika ir japonų meninė tradicija (Pradai)
 • TREMTIES ARCHYVAS. Stasys Jameikis. Ešelonas rieda i nežinią (Tęsinys)
 • RECENZIJOS. Ingė Lukšaitė. Įžvalgiai ir su užmoju (D. Kuolio „Asmuo, tauta, valstybė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinėje literatūroje“)
  Paulius Su­bačius. Žanrų šešėlis (Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 1: Senosios literatūros žanrai)
  Liudvikas Gadeikis. Jausti praėjusį laiką (E. Aleksandravičiaus „XIX amžiaus profiliai“)
  Vytautas Vanagas. „Lietuvninkai mes turim būt“ (J. Zauerveino „Rūgštaus vyno eilėraščiai“)
  Vladas Šimkus. Sunkaus likimo poetas („A. Jonynas amžininkų prisiminimuose“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Valdas Kukulas. Baigėsi Putino metai