literatūros žurnalas

1997 m. Nr. 4

 • Antanas Danielius. Vieno lizdo
 • Sigitas Geda. Eilėraščiai
 • Ramūnas Kasparavičius. Rupūžgalvis. Apysaka
 • Aldona Elena Puišytė. Atodūsiai tyloje. Eilėraščiai
 • Edmundas Untulis. Du apsakymai
 • Alis Balbierius. Esėraščiai
 • Liuboš Jurik. Erdvios širdies moteris. Apsakymas. Vertė S. Sabonis
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Viktorija Daujotytė. Gamtos kalba ir kalbos gamta Antano Kalanavičiaus poezijoje
 • SVARSTYMAI. Dabartinės literatūros vertybės Lietuvos universitetų akiratyje. Pokalbyje dalyvavo Viktorija Daujotytė, Giedrius Viliūnas, Regimantas Tamošaitis, Gintaras Bleizgys, Mindaugas Kvietkauskas, Vaidas Šeferis, Albertas Zalatorius, Petras Bražėnas, Virginija Balsevičiūtė, Jolanta Paulauskaitė, Irena Skurdenienė, Liudvikas Jakimavičius
 • TAUTOSAKA. MITOLOGIJA. Rita Repšienė. Sakralumo prasmė
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Vytautas A. Jonynas. Nesudygusių dialogų pasėliai (Draugystę su poetu Henriku Nagiu prisimenant)
 • AKIRATIS. Ruldolf Wittkower, Margot Wittkower. Genijus, beprotybė ir melancholija (Pabaiga). Vertė D. Bacevičiūtė
 • RECENZIJOS. Sigitas Parulskis. Baltas balsas (K. Bradūno „Apie žemę ir dangų“)
  Solveiga Daugirdaitė. Moteris keliauja (Z. Čepaitės „Paulinos kelionė“)
  Juozas Aputis. Atminties vyzdyje (B. Jonuškaitės „Rugių laukas“)
  Vilma Kunickytė-Šepetienė. Santūri dieviškojo grožio melodija (A. Vaičiulaičio „Popiežiaus paukštė“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Alfonsas Bukontas. Saulėlydžiams gęstant, balta veriasi rožė