literatūros žurnalas

1998 m. Nr. 11

 • Viktorija Daujotytė. Žemė pigi, gyvenimas…
 • Judita Vaičiūnaitė. Eilėraščiai
 • Leonardas Gutauskas. Laiškai Iš Viešvilės. Romanas (Pradžia)
 • Liutauras Leščinskas. Eilėraščiai
 • Albinas Bernotas. Tamara Veriovkina
 • Adomas Mickevičius. Poezija. Vertė M. Kvietkauskas
 • Dino Burazzi. Dvi novelės. Vertė D. Dapšauskaitė
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Domas Kaunas. Lietuviškoji rankraštinė Wolfenbflttelio postilė
  Virginija Balsevičiūtė. Meilės tema žemininkų kūtyboje
 • AKCENTAI. Valdas Kukulas. Knyga, lydima dar keleto knygų (E. Ališankos „Vaizdijantis žmogus“)
 • VYTAUTUI KUBILIUI – 70. Donatas Sauka. Nepavark. Vytautai!
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Proza mažiausiai panaši į žaidimą. Leonardą Gutauską kalbina Juozas Aputis
 • AKIRATIS. Vilma Kunickytė. Postmodernizmas, žaidimas ir Cortazaras
 • RECENZIJOS. Viktorija Daujotytė. Ovalas – gyvybės rėmas (J. Vaičiūnaitės „Seno paveiks­lo šviesa”)
  Donata Mitaitė. Mnemozinės valdose (T. Venclovos „Reginys iš alėjos”)
  Vaidas Šeferis. Skausmingai atvira poezija (O. Baliukonytės „Elge­taujanti saulė”)
  Laima Kunickytė. „Be humoro mano gyvenimas nieko ne­vertas” (J. Savickio „Raštai”. V)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Leonas Peleckis-Kaktavičius. Julius Būtėnas savo knygų nedegins