literatūros žurnalas

1998 m. Nr. 5

 • Viktorija Daujotytė. Liūdesys geriau negu neapykanta
 • Vytautas Skripka. septyni pagalvojimai apie juodąjį Joną nuo baltos aluntos. Eilėraščiai
 • Šarūnas Šimulynas. Trys apsakymai
 • Gražina Cieškaitė. Eilėraščiai
 • Algirdas Pocius. Trys apsakymai
 • Dainius Gintalas. Eilėraščiai
 • Vladas Dautartas. Sielininkas Kazimieras. Apsakymas
 • Poezijos pavasario svečiai. Anna Rancanė. Eilėraščiai. Vertė V. Braziūnas.
 • Aleš Debeljak. Eilėraščiai. Vertė R. Rastauskas
 • Vasil Bykav. Liaudies keršytojai. Apsakymas. Vertė A. Antanavičius
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Radvyda Vaišvilaitė. Erdvės mitiškumas J. Apučio novelėse
  Ateina vaisingos ramybės laikas. Pokalbyje dalyvavo Arnas Ališauskas, Gintaras
  Bleizgys, Liutauras Leščinskas, Rimvydas Stankevičius
 • POLEMIKA. Jonas Mikelinskas. Kur mus veda seksomanija
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. James J. Y. Liu. Kinų literatūros teorijos (Pabaiga). Vertė L. Poškaitė
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Feliksas Kapočius, Alfonsas Tyruolis. Iš atsiminimų apie Adomą Jakštą. Parengė J. Šlekys
 • AKIRATIS. Mistiniai E. Swedenborgo sapnai ir pokalbiai su dvasiom. Parengė Z. Mažeikaitė
 • RECENZUOS. Kęstutis Nastopka. Mišios sugriuvusioj bažnyčioj (S. Gedos „Jotvingių mišios“)
  Solglta Vaitiekūnienė. Kelios akimirkos – gyvenimas (V. Girdzijausko „Šimtmetis lyg mirksnis“)
  Valentinas Sventickas. Ši čia (Antano Gailiaus „Šičia“)
  Arnas Ališauskas. Ostrauskas yra Ostrauskas (K. Ostrausko „Žodžiai ir žmonės“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Marijus Jonaitis. Tegu buriuoja