literatūros žurnalas

1998 m. Nr. 2

 • Antanas Gailius. Mintys, žvelgiant iš mansardos
 • Jonas Strielkūnas. Eilėraščiai
 • Jurgis Kunčinas. Kilnojamosios Rontgeno stotys. Romanas (Pradžia)
 • Alis Balbierius. Eilėraščiai
 • Petras Venclovas. Trys novelės
 • Rabindranath Tagore. Užklydę paukščiai. Vertė Z. Ardickas
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Dabartinė lietuvių proza. Tendencijos ir perspektyvos. Į klausimus atsako Elena Bukelienė, Petras Dirgėla, Algis Kalėda, Jūratė Srpdinytė
  Dalia Satkauskaytė. Poezijos debiutai nepriklausomoje Lietuvoje
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Tebūnie kaip paskutinė išpažintis. Poetą ir vertėją Vytautą Rudoką kalbina Vladas Šimkus
 • IŠ PRAEITIES. Eugenija Ulčinaitė. Barokinė Sarbievijaus „Silviludijų“ intriga
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Walter Muschg. Tragiškoji literatūros istorija (Pabaiga). Vertė A. Tekorius
 • RECENZIJOS. Almantas Samalavičius. Ironiškas pasakojimas apie šiandieną (J. Kun­čino „Blanchisserie, arba Žvėiynas–Užupis“)
  Erika Drungytė. Dangiškojo miesto projekcijos (E. Kelmicko „Žiemos parafonija“)
  Solveiga Daugirdai­tė. Putino metų atgarsiai („Putinas – gyvenimo ir kūrybos akiračiai“)
  Laura Pačtauskaltė. Antroji metraščio knyga (V. Aleknos „Salomėjos Nėries gyve­nimo ir kūrybos metraštis“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Deimantė Kažukauskaitė. Donaldo Kajoko burtažodis