literatūros žurnalas

1999 m. Nr. 5

 • Albertas Zalatorius. Iš arti ir iš tolo
 • Valdemaras Kukulas. Eilėraščiai
 • Jonas Mikelinskas. Aleliuja naivumui, arba Amerikoniški bateliai. Apysaka
 • Ramūnas Kasparavičius. Eilėraščiai
 • Jurgis Kunčinas. Trumpi apsakymai
 • Stasė Lygutaitė. Eilėraščiai
 • Jorge Luis Borges. Susitikimas. Randas. Apsakymai. Vertė B. Dovydaitis
 • Harvey L. Hix. Eilėraščiai. Vertė T. Marcinkevičiūtė
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Vytautas Straižys. Augantis tęsinys (Laiko sklaida Vytauto P. Bložės poezijoje)
 • SVARSTYMAI. Loreta Jakonytė. Rašytojai ir valdžia
 • IŠ PRAEITIES. Leonas Peleckis-Kaktavičius. Svarbu surasti save
 • AKIRATIS. Jose Ortega Y Gasset. Inteligentijos reforma. Vertė R. Samuolytė
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Aldona Ruseckaitė. Deimanto plunksnos ieškotojai Gražinos Tulauskaitės laiškai Benediktui Babrauskui
 • RECENZIJOS. Petras Bražėnas. Graudus requiem išeinantiesiems (G. Kanovičiaus „Žydų parkas“)
  Valdas Kukulas. Poetas vejasi save (J. Liniausko „Vienkiemis“)
  Teresė Paulauskytė. Intelektualinės autobiografijos bandymas (M. Martinaičio „Prilenktas prie savo gyvenimo“)
  Kristina Mačiulytė. Laiko nublu­kintas vardas (T. Jevlašauskio „Atsiminimai“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Vytautas Martinkus. Tyli vienišų literatų jėga