literatūros žurnalas

1999 m. Nr. 3

 • Viktorija Daujotytė. Apie laiką, kurio imame bijoti
 • Jonas Strielkūnas. Eilėraščiai
 • Anita Kapočiūtė. Praeiviai tamsoje ir tyloje (Pradžia}
 • Romas Daugirdas. Eilėraščiai
 • Rimantas Černiauskas. Apsakymai
 • Arthur Rimbaud. Iš eilėraščių rinkinio „Nušvitimai“. Vertė J. Mečkauskas-Meškela
 • Walter Benjamin. Minties figūros. Vertė L. Katkus
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Regimantas Tamošaitis. Kūrinio interpretacijos praktika
 • Ramunė Kiškytė-Bleizgienė. Mirties semantika Sigito Parulskio tekstuose
 • SVARSTYMAI. Ar reikia aktualizuoti literatūrą? Valdas Kukulas, Rimvydas Šilbajoris
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Rašant savo užstalės dainą. Poetą Mykolą Karčiauską kalbina literatūros tyrinėtojas Leonas Peleckis-Kaktavičius
 • IŠ PRAEITIES. Reda Griškaitė. Adomas Mickevičius – Teodoras Narbutas. Trys sąlyčio taškai (Pradžia)
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Carl Gustav Jung. Vėlyvos mintys (Pradžia). Vertė Z. Ardickas
 • RECENZIJOS. Vytautas Girdzijauskas. Uostas vis dar neramus (M. Sluckio „Gražuolės sugrįžimas“)
  Brigita Speičytė. Striptizas gatvėje su kišenvagiais (T. Marcinkevičiūtės „Juodasis asfalto veidrodis)
  Valdas Kukulas. Laisvė klausti ir laisvė neatsakyti (V. Sventicko „Laisvė kurti ir laisvė turėti)
  Dalia Striogaitė. Faktų kalba ir dar kai kas (L. Gudaičio „Teisybė daugiaveidė)
  Giedrė Aleksandravičiūtė. Antrasis „Sociologijos“ numeris („Sociologija. Mintis ir veiksmas)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Remigijus Misiūnas. Lietuviškos knygos jubiliejaus aidai