literatūros žurnalas

2004 m. Nr. 5–6

 • Rimvydas Stankevičius. Noriu be eilės
 • Vytautas P. Bložė. Migruojantiems paukščiams
 • Mykolas Sluckis. Su skrybėle Kurfiurstendame. Novelė
 • Dovilė Zelčiūtė. Eilėraščiai
 • Emilija Liegutė. Baltoji moteris. Romano fragmentas
 • Giedrė Kazlauskaitė. Eilėraščiai
 • Petras Venclovas. Vakaro traukinys. Apsakymas
 • Fernando Pessoa. Piemuo ir jo banda. Vertė N. S. Pukinskaitė
 • Samuel Beckett. Ne aš. Komedija. Dvi pjesės. Vertė S. Repečka
 • SPAUDOS ATGAVIMO ŠIMTMEČIUI. Juozas Girdzijauskas. Spaudą atgavus
 • SKAITYMAI. Ketvirtoji literatūros istorijos kolona. Oksana Aleknavičius, Ernesta Danauskaitė, Neringa Lašaitė, Kęstutis Bunevičius, Mindaugas Stasiulis, Asta Kaupaitė, Milda Bunevičienė, Rita Tamošauskaitė, Eugenijus Steiblys, Irma Jasulevičienė, Meilė Junevičienė (V. Daujotytės „Parašyta moterų“)
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. „Esu paskutinis mohikanas”. Su estų rašytoju Matsu Traatu kalbasi literatūrologė Donata Mitaitė
 • AKIRATIS. Vytautas Kubilius. Sukilusio žmogaus mitas
 • SUKAKTYS. Leonido Jacinevičiaus 60-mečiui. Mykolas Sluckis. Išsakyti neišsakoma. Petras Dirgėla. Išdidus ir orus Dievo gyvenime. Vytautas Martinkus. Drama didelė – maža
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Imants Zieduonis. Epifanijos. Vertė A. Valionis
 • RECENZIJOS. Viktorija Daujotytė. Laiko ašis eilėraščiuose (A. Maldonio „Tirpstantys ledynai“)
  Jūratė Sprindytė. Auksinė gija (S. T. Kondroto „Meilė pagal Juozapą“)
  Rimantas Kmita. Žaidimas vogtomis vinimis (M. Valiuko „Vogta vinis“)
  Romas Daugirdas. Poetas iš kito konteksto (R. Jonučio „Jūra kam­bary be langų“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Juozas Marcinkevičius. „Nemalkite grūdų, skirtų sėjai!“