literatūros žurnalas

2007 m. Nr. 10

 • Marcelijus Martinaitis. Apie nekrologų rašymą bei skaitymą
 • Valdemaras Kukulas. Eilėraščiai
 • Vidmantė Jasukaitytė. Aš nužudžiau savo dukterį. Romanas (Pradžia)
 • Mantas Gimžauskas. Kosmosas ir 18pda=iai. Eilėraščiai
 • Vida Miknevičienė. Ieškau personažų. Aš susirgau. Pasaka be galo. Novelės
 • Kęstutis Rastenis. Eilėraščiai
 • Maris Berzinš. Gūtenmorgenas. Vertė A. Valionis
 • Ernst Jandl. Eilėraščiai. Vertė D. Pocevičius
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Aušra Jurgutienė. Pozityvizmo pabaiga, arba Apie nemeilę literatūros teorijoms
 • AKCENTAI. Viktorija Daujotytė. Kultūra ir jos figūros
 • VINCUI KRĖVEI – 125. Vincas Krėvė-Mickevičius. Vilniaus užrašai. Parengė ir vertė M. Kvietkauskas
 • „METŲ“ ANKETA. Požiūriai. Laimantas Jonušys, Nijolė Chijenienė, Teodoras Četrauskas
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Kartai būdingas gyvybinis aukštis. Literatūros kritikė Jūratė Sprindytė atsako į Vitalijos Pilipauskaitės klausimus
 • ESĖ. Tomas Rekys. Žvaigždžių laikas
 • AKIRATIS. Horst Petri. Tėvo netekties drama. Vertė A. Merkevičiūtė
 • RECENZIJOS. Vitalija Pilipauskaitė. Rūko upėse (R. Granausko „Rūkas virš slė­nių“)
  Ramutė Dragenytė. Giedančio rupūžio poezija (G. Aleksos „Gie­dantis rupūžys“)
  Renata Šerelytė. Priešistorinė, bet ne urvinė (B. Jonuškaitės „Kregždėlaiškis“)
  Mindaugas Grigaitis. Diskursyvinės kul­tūros kūrimas (A. Tereškino „Esė apie skirtingus kūnus“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Viktorija Daujotytė. Lietuvos moterų sąmoningumo šimtmetis