literatūros žurnalas

Lidija Šimkutė. Koptų šviesa

2010 m. Nr. 3

 A+A Christian Loidliui

 

APLEISTAS KIEMAS

su bevaisiu medžiu
priglaudė tavo kūną

lango šukės
išbarstyti užrašai
saugos tos nakties paslaptį

vasaros įgaus liūdesio skonį

gal kokioje nuošalioje vietoje
netikėtai užtiksiu šešėlį
nešantį tavo šviesą

 

 

BEFORMIS VĖJAS

išskaptavo veidą
kurio randai saugo
    paslaptį

 

 

ŽODŽIAI ATVERIA ŽAIZDAS

paskęstu ašaroje

 

TAU GULINT

kieme
žvaigždės nušvietė
šventyklą iš sniego
baltumo lizantemų

kas atsitiko tą naktį

kai stiklo dūžis įrėmino
mano sudrumsto miego kontūrus
per pilko skausmo tankmę
Vereinsgassės kieme

toje šaltoj nakty
daugiabučio namo
sienos saugojo tave

žvakės išdygo iš žemės
kai aušra išvydo
tavo kraujo lašus
ant sniego

 

 

AŠAROMIS

seku tavo veido
kontūrus

klausausi
nesugrįžtančio
balso

 

 

RAUDOS RŪBAIS

apsisiautusi einu Prater gatve
tarp švytinčių žvakių
Morton Feldmano „Koptų šviesa“
šlama tarp medžių

nustebusi sustoju
priešais tavo atvaizdą
pakibusį sankryžos lentoje

lėtai eini link manęs
su rožėm baltom, lelijom juodom
besisukančios karuselės
išrauda likimą

tirpstantis vaškas krenta
ant apsnigto kelio
muzika skleidžia ramybę
sniegas uždengia žodžių liekanas
ištaręs mano vardą
kaišai rožes plaukuose
lelijas prie kojų

liūdna be paukščių giesmės

 

 

SPALVA NUMIRĖ

po sniegu

tebeieškau
tavo formos

paliečiu akmenį

jaučiu lapo
ir gėlės drebulį

 

 

GAL TAI SAPNAS

tik sapnas, atbudus paaiškės, kad nesi miręs, tai blogas sapnas, tolimų šnabždesių sapnas, pereina mane drebulys, ašaros uždengia žodžius, klajoju naktimis, nueinu naktin, gilion naktin, laikas tąsosi ir sukasi, belaikėje, išėjęs iš laiko, širdgėla persmelkia kaulus, vėl perskaitau žinią, vėl, nesibaigianti minčių tvora, ašaros užtvindo naktį,  daugelį naktų, inkščiu su tolimais vilkais, negali būti tiesa, nors mano kaulai žino tiesą, tyloje, iš tylos, kalbuosi su pagalve pro ašaras,  grumiuosi su sienomis, dingsta sienos, lieka tik šešėliai, balti šešėliai, tik naktis, perskeliu erdvę,  žvelgiu į žvaigždes, kaip man surasti žodžius, tinkamus žodžius, jokių žodžių, tik tyla, gal tai tik sapnas, veidrodis lenkiasi, minutės plevena, girdžiu tavo balsą, rožių ir dulkių balsą, saulės ir ledo balsą, be balso

prisiminimai audžiasi nugarkaulio žvilgsny, mintys spygliuojasi, prislėgtos žodžių, be žodžių, žodžiuose, kol jie mane suras nakties laumės juostoj, ašaroja plunksna, tai sapnas, joks sapnas, viskas yra tik sapnas

 

LYJA

jokios atminties
pilki debesys
klajojantys debesys

vien tik debesys

 

 

VANDENYNO ATODŪSIS

uždengia uolas druska

švyturys
stebi paukščius
dangaus paslaptyje

debesys aprimo po
šimtmečių klajojimo
tavo paskutinis skrydis
kreida nupiešė baltas
bures nakties danguje

 

 

VERDA VANDUO

samovare
prie knygų

Gouldo Bachas
pakelia dulkes
įeina į sienų plyšius

žodžiai liejasi fugon
mūsų lūpos kalbėjo tiesą

atsiveria langas
vaikai žaidžia
kieme

snūduriavome
kaip vynas jūros kriauklėse

Brandenburg groja
geriu arbatą
galvodama apie aguonas

prisimenu

Lidija Šimkutė. Šviesa dainuoja. Eilėraščiai

2021 m. Nr. 8–9 / GUMBUOTŲ ŠAKNŲ
labirinte
mangrovės perkelia potvynio
vandenis į sausą žemę

Michael Sharkey. Eilėraščiai

2021 m. Nr. 5–6 / Iš anglų k. vertė Lidija Šimkutė / Michaelas Sharkey’is (g. 1946 m. Kenterberyje, Australijoje) – poetas, eseistas, literatūros kritikas. Studijavo Sidnėjaus universitete, tęsė studijas Oklando universitete, kur 1976 m. apsigynė daktaro disertaciją…

Lidija Šimkutė. Griaustinio palaikai

2018 m. Nr. 11 / garuojantys debesys pravirko susirangę medžių kamienai išgąsdino žiedus lapų prieglobstyje palinko šakos prie moterų gėlėtų skarelių apšlakstė žemuoges krepšeliuose

Julija Jocytė. Kažkas gyvenime ir šalia jo

2017 m. Nr. 5–6 / Lidija Šimkutė. Baltos vaivorykštės / White Rainbows. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016. – 160 p.

Lisa Gorton. Eilėraščiai

2016 m. Nr. 11 / Iš anglų k. vertė Lidija Šimkutė / Australijos poetė, eseistė ir prozininkė Lisa Gorton (g. 1972) baigė Melburno universitetą, Oksfordo universitete apgynė daktaro disertaciją, skirtą Johno Donne’o poezijai.

John Kinsella. Eilėraščiai

2015 m. Nr. 11 / Iš anglų k. vertė Lidija Šimkutė / John Kinsella gimė 1963 m. Vakarų Australijoje, Perte. Išleido daugiau nei trisdešimt knygų: novelių, apysakų, pjesių, kritikos, aštuoniolika poezijos rinkinių.

Ramutė Dragenytė. Tylos prieštara

2014 m. Nr. 10 / Lidija Šimkutė. Kažkas pasakyta / Something is Said: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013. – 144 P.

Lidija Šimkutė. Mįslingi laiškai

2013 m. Nr. 3 / LYNOJANČIĄ VASARĄ
eidama Vilnelės pakrante
užtikau tavo šypseną
šakoto medžio kamiene

Judith Beveridge. Eilėraščiai

2012 m. Nr. 8–9 / Iš anglų k. vertė Lidija Šimkutė / Judith Beveridge gimė 1956 m. Londone, 1960 m. atvyko į Australiją. Yra išleidusi keturis poezijos rinkinius, įvertintus reikšmingomis literatūrinėmis premijomis.

Lidija Šimkutė. Baltos vaivorykštės

2012 m. Nr. 7 / jis mąsto
apie žmonių gyvenimus
stebėdamas buto langus

Kevin Hart. Eilėraščiai

2012 m. Nr. 3 / Iš anglų k. vertė Lidija Šimkutė / Kevinas Hartas gimė 1954 m. Londone, 1966 m. su tėvais atvyko į Australiją. 1973–1976 m. studijavo filosofiją Australijos nacionaliniame universitete. 2002 m. pradėjo profesoriauti…

Lidija Šimkutė: Poezijos ir gyvenimo paslaptys

2010 m. Nr. 11 / Poetė Lidija Šimkutė atsako į Jolantos Sereikaitės klausimus / Poetė iš Australijos Lidija Šimkutė išleido kompaktinį diską „Balti šešėliai“, įrašytą su Sauliaus Šiaučiulio muzikos intarpais. Autorė, atsakydama į klausimus…