literatūros žurnalas

Gintaras Patackas. Eilėraščiai

2010 m. Nr. 12

Iš laiškų korintietėms

 

Ak švelnioji uzurpatore be tavęs būtų liūdnas Korintas
Iš manęs beliko tik laužas senų dvokiančių malksnų krūva
O tau juk būtų maloniau matyti dvimetrį jauniklį
Kuriuo kadaise buvau bronzinį kario įvaizdį
Giedantį pergalių dainas dabar lupinėjuos šašus
Pro mėsas pirštą įkišęs stimuliuoju stojančią širdį
Auksiniai yra miesto kupolai ir žydrynė neįveikiama
Dievas grūmoja kumščiu Sauliui iš Tarso mano
Mieloji imperatoriene švelnūs tavi kutuliai
Sušiaušiantys jūros vandenis aš irgi turėjau būti nukirsdintas
Bet atikai manęs pasigailėjo nūn tūnau šešėlyje
Niekingas vergas laku iš dubenio vandenį
Kuriuo plovei kojas aromatingi aliejai
Persmelkė kvapais mano išdžiūvusias smegenis krioštu
Dvėsuodamas kaip šuva po begalinių lenktynių
Paskui savo uodegą springstu nedėkingu niekingumu
Tarnaičių prieangyje o galėjau būti
Saulius iš Tarso Jonas iš Marso tikinčiųjų šviesiausiasis Augustas
Tuščia mano niša garbingoji išdavike tai tu užstojai
Mano kelią aukštybėn ir akvedukai dabar ašarų sklidini
Kur mano stovėta metraštininkas pašluos šluotele
Debesėlį dulkelių ir vėl nieko naujo po saule

 

 

Dygliuotojo ryklio kepsnys

 

Kas yra ryklio pilve – auskaras ar laikrodukas
Kas yra baltame pilve ryklio kuris kaip arklys
Aukštielninkas šokinėja per bangų keteras
Gal karūna su brangakmeniais galingiausiam pasaulio žarnyne o gal
O gal Linčo teismo pasmerktas vienaakis piratas
Pasimovęs ant rėjos junga ar Barbadoso lobis
Aš norėčiau kad būtų lobis ir kad būčiau verslo ryklys
Todėl šiandien ėdu ryklieną „Bokšto“ restorane artėdamas prie tikimybės
Kad auskaras bus išspjautas

 

 

Valgiai

 

Geriausia yra rašyti apie valgius.
Geriausia yra rašyti apie tai, ką žinai: apie Dievą, valgius,
Apie dieviškus valgius, moterį, apie dievišką moterį,
Dar apie mėnesieną, naktipiečius, slapta atidarytą šaldytuvą,
Pilną valgių, begėdiškai prisiėdi kiek tinkamas,
Nugriūni į lovą, po to prisikelia žmona, slapta prisiėda,
Ryte atidarai dureles ir nustembi: šaldytuvas tuščias,
Ir pamanai, kad Šventoji Dvasia taipogi valgi
(Kas kitas, jei ne Šventoji Dvasia,
Nes jei viską būčiau surijęs, būčiau sprogęs).

 

 

Plyšys

 

Iš begalinės oikumenos šitos rožės
Iš begalinės oikumenos šitas Castadoro Negro
Kur jaučiai ganosi savanoj šitas diemedis
Iš begalinės oikumenos šitas duonmedis
Ir darosi akis pilka
Kai pažvelgi pro Plyšį
Kur raitos begalybės ornamentų muzika
Iš begalinės oikumenos kaip misericordia
Prabyla leopardas vejas antilopę
Savanoje melžėja melžia karvę oikumenoje
Rami yra lietuviška pirkia ir duonos kepalas
Nuo duonmedžio nukrinta
Dievas
Po to Plyšys užsiveria ir akys
Pavirsta dulkėm

 

 

Svingerių vakarėlis

 

Jei mano vyras būtų tavo vyras
Aš nežinau ką padarytų vyras
Kad tik įtiktų tau bet mano vyras
Yra ne tavo vyras

Tavo vyras
Tau nepatinka bet patinka man

Aš nežinau ką gali tavo vyras
Bet mano vyras būtų pats geriausias
Jeigu ne tavo vyras mano vyras
Aš nežinau ką mano mano vyras
Tačiau manau kad jis patinka tau

O jeigu apsikeistume mes vyrais
Aš nežinau ką vyrai pamanytų
Tik vieną naktį apsikeisti vyrais
Kad būtų vienas tavo mano vyras
Manau kad ši mintis gan nebloga

Tik vieną kartą tavo mano vyras
O pirmas kartas niekad nemeluos

 

 

Raida

 

Tiek daug trivialumo mūsų amžiuj
Kurį sukūrė braškančios echidnos
Tiek netvarumo rūmų statiny
Nuo Dekalogo ligi filologo
Kad fobijos ir prietarai atgyja
Ir konstitucija mūs neapsaugos
Anei konfucionizmas konformistų
Tik raidė Memorandumo pirma

 

 

Dykumos pastoralė

 

Kiek daug kiaulienos musulmono skrandžiui
Nespėja suskaičiuoti net imamas
Kiek sunkmečiu rūke pavojų tvyro
Kur slepias už olos vandalo vamzdis

Praskridus manai dykuma atgyja
Pilna humanitarinių gėrybių
Tiek sauskelnės tiek ir numautos kelnės
Valdžios atstovui tampa šauktuku

Minios protestas dar neprasidėjo
Ir rūmų šturmas virš kiaulienos musės
Subūrė debesį apžvalgininkai
Rašys taip kad nepastebėtos bus

Nuo doro rimo iki suirimo
Eilių eklektiškas ištinka posmas
Tartum post scriptum karvių bienalė
Septynerius metus išliks liesa

 

 

Nebuvimo sakmė

 

Ir kur aš nebuvau kada stebėjau
Tranzitinius laivus smailes bažnyčių
Stilistiką Koperniko sistemos
Ir Apreiškimo bokštų silfides

Ir kur aš nebuvau dabar gailiuosi
Kad nebuvau iš viso aš išėjęs
Aklasis princas akimis smaragdo
Tiek daug vaizdų praslinko pro mane

Bagdado turgūs Leipalingio liepos
Sušaudyti stribų gynėjų kūnai
Iš rankų kunigo gyvybės duona
Nesusprogdinti tiltai upės Kvai

Kas man papasakojo azijiečio
Ir būro sakmę kurgi Artefaktas
Manam pasauly nebuvimo šaltis
Jau laižo kojų pirštų galiukus

Sudie Sezamai tu neatsivėrei

 

 

Gediškas

 

Ir aš žinau ko tau nepasakyti
Netart nakties lietaus žvaigždžių ir vėjo
Nekviest ateiti chtoniškų būtybių
Nedėti kur nereikia kryžiaus ženklo

Ir aš žinau ko tau nepasakyti
Šuva aguonos šulinys ir svirtis
Vijokliai ir gebenės stogo čerpės
Langai koridoriuose apmūsiję

Tai viršuje peslys Perkūno veidu
Neleidžia man tau nieko pasakyti
Glamonės uždraustos o meilės jūra
Nedrįsta aktorių tart pavardžių

Tu uždrausta tartum kalba lietuvių
Spaudos gadynėj naktį siautė škvalas
Išbarstė proklamacijas ir laiškus
Čiurliai be atpažinimo ženklų

Tartum malūnsparnio kabinoj meilė
Yra tau niekad nieko nesakyti
Ir nesvarbu kad niekad o svarbu kad
Yra kitaip nes kaip ją atpažintum

 

 

Pradžios knyga

 

Braižyklė durklas saulės sistema
Ir gomurinis garsas iš žaltvykslės
Ir būtų linksma jei nebūtų liūdna
Gal taip kvatojasi apaštalai
Iškritę šiąnakt iš akių dėžutės
Kur dėti auksą purpuriniai rūbai
Pridengia skęstančią mauduolę kėnis
Paklūsta tarptautiniam arbitražui
Ir vinkšnose lėtai nusigaruoja
Nenoriu nei žuvų aš anei vokų
Kai požemyje mano Baubas stūkso
Nelyginant Baublys žodžius bubena
Kurie tikrai netilps ant atviruko
Nes visos Pradžios kaip šita panašios.

Neringa Butnoriūtė. Iš nenuolankios Gintaro Patacko poezijos

2021 07 16 / Gintaro Patacko kūrybai labai tinka minios, kuri čia pat virsta medžiaga menininkui, įvaizdis. Jau beveik penkiasdešimt metų jis stebi gyvą kasdienybę ne pro darbo kambario langą, bet ir kavinėse.

Gintaras Patackas. Sonetų apyvainikis

2017 m. Nr. 5–6 / Jauki namų dvasia aukštai plevena į praeitį vis atsiremdama kol jai saulėlydis prarėžia veną o saulė šių jaukių namų dvasia pirmosios meilės ieško kiparisuos kapinėse kur didvyrių pulkai

Gintaras Patackas. Eilėraščiai

2016 m. Nr. 1 / Pradžioj nebuvo dievo nei šekspyro pradžios nebuvo net pačioj pradžioj tiktai inkštiras skleidės virš punktyro
ir puolęs vyras inkštė apačioj atsitokėjo dievas ir suprato

Gintaras Patackas. Eilėraščiai

2014 m. Nr. 8–9 / Ir nieko nėr blogiau kai laivas skęsta net neišplaukęs iš gimtų krantų miniu čia kapitoną draugą kęstą aplenkęs žiurkes bėga pirma jų flotilijos vadai visi pastėrę šlovė anokia čia ir pareiga pasterizuotą pieną vien tik geria o junga…

Penkiasdešimt Poezijos pavasarių

2014 m. Nr. 7 / Pasisako Algimantas Mikuta, Aldona Elena Puišytė, Henrikas Algis Čigriejus, Aidas Marčėnas, Donaldas Kajokas, Kornelijus Platelis, Gintaras Patackas, Jonas Juškaitis, Gintaras Grajauskas, Rimvydas Stankevičius, Tautvyda Marcinkevičiūtė

Elžbieta Banytė. Didžioji velniškoji Ne

2014 m. Nr. 5–6 / Gintaras Patackas. Mažoji dieviškoji Co. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013. – 102 p.

Gintaras Patackas. Mažoji dieviškoji Co. Pragaras

2013 m. Nr. 1 / Jie vakar susitiko blusų turguj nors
priešinosi tam visi klanai grupuotės
gaujos frakcijos agurkai ir pomidorai
buvo dar tenai o aš vėliavėle iš tolo

Gintaras Patackas. Eilėraščiai

2009 m. Nr. 2 / tyra širdim – ir būsi tu nesuprastas
skardžiu balsu – ir būsi tu neišgirstas
skvarbia rega – ir būsi tu nematomas
aštria klausa – ir būsi nutylėtas

Gintaras Patackas: „Kaip guru, spardantis kenguru“

2007 m. Nr. 11 / Poetas Gintaras Patackas atsako į Danieliaus Mušinsko klausimus / Ne aš ją, bet ji mane sukūrė. Neįsivaizduoju kvailesnio ir neapibrėžtesnio žmogaus apibūdinimo kaip Poetas.

Sviatoslav Hordynskyj. Eilėraščiai

2004 m. Nr. 10 / Iš ukrainiečių k. vertė Gintaras Patackas / Sviatoslavas Hordynskis (g 1906 m. Vakarų Ukrainoje) – universalus ukrainiečių menininkas: dailininkas, poetas, vertėjas. Gyveno Lvove, Berlyne, Paryžiuje, kur studijavo dailę, po karo – JAV…