literatūros žurnalas

Redakcija


Vyriausiasis redaktorius
Antanas Šimkus

Skyriaus redaktoriai
Laura Sintija Černiauskaitė (proza)
Gediminas Kajėnas (publicistika)
Regimantas Tamošaitis (poezija ir literatūros kritika)

Stilistė korektorė Deimantė Kažukauskaitė-Kukulienė

Maketuotoja Marija Mlinkauskaitė

Tinklalapio turinio redaktorė Neringa Butnoriūtė


tel. 8 5 261 73 44, 8 610 99325
el. p. redakcija.metai@gmail.com

ISSN 0134-3211. Tiražas 1100 egz.
žurnalo pardavimo vietų žemėlapis