literatūros žurnalas

2002 m. Nr. 5–6

 • Viktorija Daujotytė. Pavasaris: gyvųjų formų pasiilgimas
 • Neringa Abrutytė. Eilėraščiai
 • Jonas Avyžius. Bėgimas nuo savo šešėlio. Romano „Viskas praeina“ antroji dalis
 • Vytautas Skripka. Eilėraščiai
 • Kazys Saja. Placebo. Nebaigtas žmogus. Du apsakymai
 • Kostas Ostrauskas. Vyskupas Antanas mieruoja pragarą. Tragikomedija
 • Seamus Heaney. Eilėraščiai. Vertė K. Platelis
 • Leena Krohn. Lucilia illustris. Apsakymas. Vertė A Krialavičienė
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Rima Pociūtė. Šiandieninis lietuvių romanas
  Kęstutis Nastopka. Moteriška mitologija
 • SVARSTYMAI. Literatūros kritikos orientyrai šiandien. Pokalbyje dalyvavo Elena Baliutytė, Vytautas Kubilius, Kęstutis Nastopka, Jūratė Sprindytė, Loreta Jakonytė, Karolis Klimka, Jolanta Paulauskaitė. Parengė M. Kvietkauskas
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Salve, pasaer domesticus! Su rašytoju Jonu Mikelinsku kalbasi poetas Sigitas Geda
 • ANTANUI VIENUOLIUI – 120. Nespausdinti Antano Vienuolio laiškai (1949–1956). (Pabaiga) Parengė J. Šlekys
 • SUKAKTYS. Vytautas Kubilius. Oskaras Milašius – romanistas
  Leonas Peleckis-Kaktavičius. Paskutinis pagonis ramaus gyvenimo neturėjo
 • ESĖ. Petras Dirgėla. Kas bus?
 • AKIRATIS. Silvestras Gaižiūnas. Faustas heliocentrinėse vizijose
 • RECENZIJOS. Teresė Paulauskytė. Nauja ir sena (R. Šerelytės „O ji tepasakė miau“)
  Laimantas Jonušys. Pelenai smegenų ekskursijoje (H. Kunčiaus „Pelenai asilo kanopoje. Smegenų padažas, Ekskursija Casa matta“)
  Jonas Šlekys. Apmatai portretui? (P. Palilionio „Svąjojęs gražų gyvenimą: Apmatai Juozo Grušo portretui“)
  Alma Lapinskienė. Vilniaus metraštininko užrašai (R. Mackonio „Amžiaus liudininko užrašai“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Gintaras Beresnevičius. Pavėlavęs balsas įkandin…