literatūros žurnalas

1991 m. Nr. 5

 • Vytautas Kubilius. Menininkas ir nepriklausomybė
 • Sigitas Geda. Eilėraščiai
 • Vytautas Bubnys. Žalios sūpuoklės. Romanas (Pabaiga)
 • Valdemaras Kukulas. Eilėraščiai
 • Günteris Grassas. Kalė ir pelė (Pabaiga) Vertė J. Kunčinas
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Ambraziejus Jonynas. Pirmenybę – visos tautos kūrybai
 • AKCENTAI. Rimvydas Šilbajoris. Kritiko portreto eskizas
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Henrikas Algis Čigriejus. Pažaidimai su žarija
 • MŪSŲ ANKETA. Laisvės ribos. Literatūra, kultūra, politika. Į Rimvydo Šilbajorio, Liūto Mockūno, Vytauto Kavolio ir Algio Mickūno klausimus atsako Albertas Zalatorius, Arvydas Juozaitis ir Arvydas Šliogeris
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. José Ortega Y Gassetas. Masių sukilimas (Tęsinys) Vertė E. Treinienė
 • IŠ PRAEITIES. Antanas Vaitulionis. Miško tragedijos (Tęsinys)
 • RECENZIJOS. Jūratė Sprindytė „Man juokingi gražūs sakiniai…“ (V. Juknaitės „Šermenys )
  Rimantas Skeivys. Nenuneštas vėjo (F. Neveravičiaus „Blaškomos liepsnos 1–2“)
  Sigitas Parulskis. Tamsos nugara (J. Kalinausko „Žvelgiu į tamsą“)
  Vygantas Šiukščius. Nešukuotos kalbos manifestacija (R. Daugirdo „(…)“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Kresencijus Antanas Stoškus. Nuo tautos kiliems iki tautos sau
 • IŠ REDAKCIJOS PAŠTO. Palmira Čebelienė. Vieno eilėraščio keliai ir kryžkelės