literatūros žurnalas

1991 m. Nr. 5

 

 • Vytautas KUBILIUS. Menininkas ir nepriklausomybė
 • Sigitas GEDA Eilėraščiai
 • Vytautas BUBNYS. Žalios sūpuoklės. Romanas (Pabaiga)
 • Valdemaras KUKULAS. Eilėraščiai
 • Gunteris GRASSAS. Kalė ir pelė (Pabaiga) Vertė J. Kunčinas
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Ambraziejus JONYNAS. Pirmenybę – visos tautos kūrybai
 • AKCENTAI. Rimvydas ŠILBAJORIS. Kritiko portreto eskizas
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Henrikas ČIGRIEJUS. Pažaidimai su žarija
 • MŪSŲ ANKETA. Laisvės ribos. Literatūra, kultūra, politika. Į Rimvydo ŠlLBAJORIO, Liūto MOCKŪNO, Vytauto KAVOLIO ir Algio MICKŪNO klausimus atsako Albertas ZALATORIUS, Arvydas JUOZAITIS ir Arvydas ŠLIOGERIS
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Josė ORTEGA Y GASSETAS. Masių sukilimas (Tęsinys) Vertė E. Treinienė
 • IŠ PRAEITIES. Antanas VAITULIONIS. Miško tragedijos (Tęsinys)
 • RECENZIJOS, ANOTACIJOS. Jūratė Sprindytė „Man juokingi gražūs sakiniai…“ (V. Juknaitės „Šermenys )
  Rimantas Skeivys. Nenuneštas vėjo (F. Neveravičiaus „Blaškomos liepsnos 1–2“)
  Sigitas Parulskis. Tamsos nugara (J. Kalinausko „Žvelgiu į tamsą“ )
  Vygantas Šiukščius. Nešukuotos kalbos manifestacija (R. Daugirdo „(…)“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Kresencijus Antanas STOŠKUS. Nuo tautos kiliems iki tautos sau
 • IŠ REDAKCIJOS PAŠTO. Palmira Čebelienė. Vieno eilėraščio keliai ir kryžkelės