literatūros žurnalas

2002 m. Nr. 11

 • Viktorija Daujotytė. Maironis: po ir prieš
 • Valdemaras Kukulas. Eilėraščiai
 • Raimondas Kašauskas, Gailestis. Apysaka (Pradžia)
 • Alvydas Šlepikas. Eilėraščiai
 • Jurgis Kunčinas. Keturi apsakymai
 • Marija Meilė Kudarauskaitė. Eilėraščiai
 • Arvydas Juozaitis. Iš novelių ciklo „Du pasauliai“
 • José Maria Fonollosa. Eilėraščiai Verti G. Andreikėnaitė
 • Milorad Pavič. Žuvies odos skrybėlė. Apsakymai. Vertė L. Masytė
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Nida Gaidauskienė. Atspindžių portretas: Ona Pleirytė-Puidienė
 • SVARSTYMAI. Rašytojas šiandien: pašauktasis ar pasmerktasis (Atsakymai į klausimus, artėjant Lietuvos rašytojų suvažiavimui). Mykolas Sluckis, Viktorija Daujotytė, Vytautas Kubilius, Juozas Aputis, Sigitas Geda, Jonas Mikelinskas, Onė Baliukonė
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Apie vertybes, tabu ir gyvenimo grožį. Literatūrologė Donata Mitaitė kalbasi su poetu, Jeilio universiteto profesoriumi Tomu Venclova
 • SUKAKTYS. Jūratė Sprindytė „Dėžės“ paslaptys (Alberto Zalatoriaus 70-mečiui)
 • KALBA IR KALBOTYRA. Arnoldas Piročkinas. Du XIX a. čekų lituanistiniai rankraščiai
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Zigmas Toliušis. Šis tas apie Jurgį Baltrušaitį (Pabaiga). Parengė J. Šlekys
 • RECENZIJOS. Renata Šerelytė. Talentas išlikti savimi (J. Avyžiaus „Ir išmuš tavo valanda“)
  Juozas Aputis. Vienišas(a) sūpuoklėse (J. Skablauskaitės „Kitas kraujas“)
  Liudvikas Jakimavičius „Toli kur skaudžiau ir tikriau“ (R. Stankevičiaus „Randas“)
  Aleksandras Krasnovas. Romanas, esė, dienoraštis (R. Keturakio „Kulka Dievo širdy“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Gintaras Beresnevičius. Stereotipai kaip tema
  Regimantas Tamošaitis. Poetinis Druskininkų ruduo-2002