literatūros žurnalas

1996 m. Nr. 2

 

 • Donaldas Kajokas. Apie ribas, o gal (ne)susikalbėjimą
 • Aidas Marčėnas. Eilėraščiai
 • Leonardas Gutauskas. Vilko dantų karoliai. Ketvirtosios knygos fragmentai (Pradžia)
 • Vytautas Skripka. Eilėraščiai
 • Viktoras Brazauskas. Apsakymai
 • Juozas Kralikauskas. Akiduobės laukia prikėlimo. Apsakymas
 • Goran Simić. Eilėraščiai. Vertė J.Keleras
 • NOBELIO PREMIJOS LAUREATAI. Isaac Bashevis Singer. Trys apsakymai. Vertė M.Zingeris
 • BALIUI SRUOGAI 100. Mindaugas Kvietkauskas. „Tebūnie valia tavo“
  Jurgita Perminaitė. Paskutinės eilutės paslaptis
  Petronėlė Orintaitė. Kančioj ir ištvermėj
 • AKCENTAI. Marijus Jonaitis. Heraklito upės gaiva (K. Platelio „Prakalbos upei“)
  Rita Repšienė. „Kas buvo pasakojama apie tai, kas įvyko“ (G. Beresnevičiaus „Baltų religinės reformos“)
 • IŠ PRAEITIES. Zenius Šileris. Sužadėtiniai (Prano Vaičaičio 120-osioms ir Julijos Pranaitytės 115-osioms gimimo metinėms
 • AKIRATIS. Ernst Hans Gombrich. Freudo estetika. Vertė R. Butvilaitė
 • RECENZIJOS, ANOTACIJOS. Judita Vaičiūnaitė. Pušies kamieno šakos (J. Jekentaitės „Žiedadulkių rūkas“)
  Regimantas Tamošaitis. Šviesa šulinių prieblandoje (A. Juozaičio „Šanchajaus istorijos“)
  Dalia Jakaitė. Poetinis savęs ir istorijos apmąstymas (L. Švedo „Poezija“)
  Onė Baliukonytė. Tėkmė ar stovintis vanduo? („Tėkmė“)
  Violeta Černiauskaitė. Dar vienas susitikimas su Aušra“ („Knygotyra“, 22)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Algimantas Baltakis. Ketvirtas Viktoro Miliūno interviu ne tik su pačiu savim