literatūros žurnalas

2006 m. Nr. 3

metai 2006 nr3
 • Eugenijus Ališanka. Ar sunku būti europiečiu?
 • Vidmantė Jasukaitytė. Eilėraščiai
 • Petras Venclovas. Tremtis. Meilės ir mirties menas. Apysaka
 • Renata Šerelytė. Eilėraščiai
 • Genovaitė Bončkutė. Novelės
 • Vytautas Stulpinas. Eilėraščiai
 • Kjell Askildsen. Šunys Tesalonikuose. Novelė. Vertė A. Petrauskaitė
 • Paul Éluard. Eilėraščiai. Vertė J. Mečkauskas-Meškela
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Donatas Sauka. Poezija iš dainos lopšio („Dienoraštis be datų“ kaip tautinės tapatybės dokumentas)
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Kūrybos žaidimas ir džiaugsmas. Literatūrologė Audinga Peluritytė kalbasi su prozininke ir dramaturge Laura Sintija Černiauskaite
 • KŪRYBA IR LIKIMAI. Valdas Kukulas. Elenos Mezginaitės poetinis išsipildymas
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Elena Mezginaitė. Iš „Dienoraščio“
 • ESĖ. Tomas Rekys. Mažutėlių rojus
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Friedrich Nietzsche. Iš menininkų ir rašytojų sielos (Pabaiga). Vertė A. Tekorius
 • RECENZIJOS. Karolis Baublys. Atgimstančių vertybių pasaulis (A. Šlepiko „Lietaus dievas“)
  Ramutė Dragenytė. Homeras ir agrastai (V. Kukulo „Judas tai­pogi danguj“)
  Renata Šerelytė. Amžiaus krizės romanas (J. Iva­nauskaitės „Miegančių drugelių tvirtovė“)
  Dovilė Švilpienė. Bandymas įsilieti j pokalbį („Sambalsiai: studijos, esė, pokalbis“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Gintaras Beresenvičius. Paukščių gripas