literatūros žurnalas

2006 m. Nr. 2

metai 2006 nr2
 • Renata Šerelytė. Iliuzijų spindesys ir skurdas
 • Gintaras Grajauskas. Eilėraščiai
 • Jonas Mikelinskas. Mūsų emocijų vagis. Apysaka (Pabaiga)
 • Vladas Baltuškevičius. Eilėraščiai
 • Juozas Marcinkevičius. Tvanki naktis po nukryžiavimo. Novelė
 • Arvydas J. Galginas. Eilėraščiai
 • Vahagn Grigorian. Paukščio siela. Apysaka (Pabaiga). Vertė M. Kontrimaitė
 • Seamus Heaney. Eilėraščiai. Vertė A. Makštutis
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Gediminas Mikelaitis. Fiodoras Dostojevskis Šatrijos Raganos akiratyje
 • KŪRYBA IR LIKIMAI. Ramutė Dragenytė. Judita Vaičiūnaitė ir Hermanis Margeris Majevskis
 • ESĖ. Harold Pinter. Menas, tiesa ir politika. Vertė K. Pocius
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Vytautas Kubilius. Iš „Dienoraščio“ (Pabaiga)
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Friedrich Nietzsche. Iš menininkų ir rašytojų sielos (Pradžia). Vertė A. Tekorius
 • RECENZIJOS. Dalia Čiočytė. Iš įsiklausymo – apie įsiklausymą (A. E. Puišytės „Palaimink žodį ir aidą“)
  Elena Bukelienė. Atgyvento laiko ženklai (V. Rimkevičiaus „Nežinomieji. Gimė rudas kūdikėlis“)
  Laimantas Jonušys. Blogis su žmogišku veidu (V. M. Knabikaitės „Mėnesiena tam­siame lange“)
  Petras Venclovas. Kas eina po mūsų? („Kauno jau­nieji, I, II“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Gintarė Adomaitytė. Sena moteris linguojančiame krėsle yra pasaulio laikrodis