literatūros žurnalas

2000 m. Nr. 2

 • Antanas Gailius. Dar blogiau, mergele…
 • Vytautas P. Bložė. Protėviai. Eilėraščiai
 • Arvydas Juozaitis. Šuns metai. Tragifarsas
 • Algimantas Baltakis. Eilėraščiai
 • Petras Venclovas. Dvi novelės
 • Rolandas Rastauskas. Eilėraščiai
 • Alasdair Gray. Baltojo šuns komedija. Apsakymas. Vertė L. Blaževičiūtė
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Indrė Žekevičiūtė. Verdenių vagos pėdsakais
 • AKCENTAI. Giedrius Viliūnas. Mes esame kalnai (B. Krivicko „Raštai“)
 • SVARSTYMAI. Ar išgyvens Lietuvos bibliotekos? Pokalbyje dalyvavo Vida Garunkštytė, Audronė Glosienė, Vytautas Gudaitis, Janina Matulienė, Alvyda Skuodytė, Romas Sadauskas, Algimantas Zurba, Danielius Mušinskas, Mindaugas Kvietkauskas
 • LIKIMAI. Tomas Sakalauskas. „Visą tiesą sužinosime po mirties“ (Istorikas, religinis mąstytojas Levas Karsavinas ir Lietuva)
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Antano Miškinio laiškai
 • KŪRYBOS PARAŠTĖSE. Jurgis Kunčinas. Vienas Vienoje
 • RECENZIJOS. Viktorija Daujotytė. Įvardijanti, tradicijos palaikoma (V. Daunio „Kelio ženklai“)
  Vladas Šimkus. Eilėraščio džinas (J. Jackevičiaus „Septyni kartai dviem galvoms“)
  Aldona Vaitiekūnienė. Savas ir svetimas Ignas Šeinius (J. Žėkaitės „Ignas Šeinius“)
  Dalia Černiauskaitė. Vaikštant vėlių ir vel­nių takais (J. Basanavičiaus „Iš gyvenimo vėlių ir velnių”)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Dalia Striogaitė. Iš moters širdies ir etnoso gelmenų
  Marija Macijauskienė. Mato Jono Slančiausko keliais