literatūros žurnalas

1997 m. Nr. 11

 • Almantas Samalavičius. Kūryba stalčiui
 • Vytautas Skripka. Eilėraščiai
 • Rimantas Šavelis. Tamarikso žydėjimas. Novelė
 • Julija Jekentaitė. Prie speigračio ašies. Eilėraščiai
 • Sigita Adomėnaitė. Du apsakymai
 • Dante Alighieri. Iš „La vita nuova”. Vertė S. Geda
 • Robert Musil. Žmogus be savybių (Pradžia). Vertė A. Jankauskas, D. Mickevičienė
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Delija J. Valiukėnaitė. Dabartinė lietuvių proza: žvilgsnis iš šalies
  Vladas Braziūnas. Gyvenimo atstatymas (Etninė tradicija H. A. Čigriejaus poezijoje)
 • AKCENTAI. Marijus Jonaitis. Atrasti raktą (R. M. Rilke „Poezija“)
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Menininkas yra savaiminė instaliacija. Su Aušra Marija ir Jonu Jurašais kalbasi Sigitas Geda
 • IŠ PRAEITIES. Vytautas Berenis. XIX a.: lietuviai ir lenkai
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Walter Muschg. Tragiškoji literatūros istorija (Pradžia). Vertė A. Tekorius
 • RECENZIJOS. Gintaras Bleizgys. Kompleksai ir azartas (R. Granausko „Raudoni miš­kai“)
  Mindaugas Kvietkauskas. Eilėraščių ūksmėj (B. Pūkelevičiūtės „Metūgės“)
  Laimutė Tidikytė. Ar tikrai „traukinių daugiau nebus“?.. (U. Karvelis „Traukinių daugiau nebus“)
  Liudvikas Jakimavičius. Užmirštų sapnų pynės (A. Balbieriaus „Sapno pėdsakai“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Algimantas Zurba. Rudens minoras