literatūros žurnalas

2000 m. Nr. 6

 • Tomas Sakalauskas. Priėjo laikas
 • Gediminas Jokimaitis. Eilėraščiai
 • Romualdas Granauskas. Raudonas ant balto. Švento Lozoriaus diena. Apysakos
 • Vytautas Cinauskas. Eilėraščiai
 • Algirdas Pocius. Depresija. Apsakymas
 • Aleš Debeljak. Eilėraščiai. Vertė E. Ališanka
 • Henryk Skivar. Penki rašytojo metų laikai. Apsakymas. Vertė E. Juodvalkė ir A. Veličkattė
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Viktorija Daujotytė. Poezija, kuri išsprogsta sprogdindama
 • RAŠYTOJAS IR JO LEKTŪRA. Onė Baliukonytė. Ant sapnų tilto
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Iš Antano Vaičiulaičio laiškų Kaziui Bradūnui (1949–1987). Pradžia. Parengė G. Gedienė
 • AKIRATIS. Natalija Kozlova. Santarvė, arba Abipusis žaidimas. Vertė V. Kinčinaitis
 • TREMTIES ARCHYVAS. Rimantas Vanagas. Mano Juozapėlis sapnuoja juodą jūrą
 • RECENZIJOS. Dainius Gintalas. Turtuolis vargšas (V. Braziūno „Ant balto dugno“)
  Aud­rys Antanaitis. Daugiaprasmė realybė (S. Gedos „Žydintys lubinai piliakalnių fone“)
  Elena Skaudvilaitė. Tyro liūdesio poezija (J. D. Žilaitytės „Tyliu tavo tylą“)
  Aušra Jurgutienė. Biblijos vaizdinijos tyrinėjimas (D. Čiočytės „Bibli­ja lietuvių literatūroje“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Gintaras Beresnevičius. Pokyčiai