literatūros žurnalas

2002 m. Nr. 3

 • Marcelijus Martinaitis. Kūrybinės ir biografinės atodangos bei uždangos
 • Gintaras Grajauskas. Eilėraščiai
 • Emilija Liegutė. Atmintis manyje, tavyje, kiekviename mūsų. Apysaka
 • Robertas Keturakis. Eilėraščiai
 • Petras Venclovas. Trys apsakymai
 • Jaroslavas Melnikas. Likimų knyga. Apsakymas. Vertė D. Melnikienė
 • Charles Simic. Eilėraščiai. Vertė M. Burokas
 • James Joyce. Ulisas. Tryliktasis skyrius (Pabaiga). Vertė J. Brazaitis
 • SVARSTYMAI. Kaip gyvuoja mažoji proza? Pokalbyje dalyvavo Jūratė Sprindytė, Juozas Aputis, Renata Šerelytė, Danielius Mušinskas, Audinga Peluritytė, Laima Arnatkevičiūtė, Regimantas Tamošaitis. Parengė Gražina Gedienė
 • ŠATRIJOS RAGANAI – 125. Jonas Šlekys. Nežinoma disertacija apie rašytoją prancūzų kalba
  Teklė Gražytė. Marija Pečkauskaitė ir lietuvių tautinis atgimimas. Vertė N. Kašelionienė
 • AKCENTAI. Valentinas Sventickas. Esė esimas (V. Daujotytės „Esė apie poeziją ir esimą“)
 • SUKAKTYS. Amžininkų atsiminimai apie Joną Grinių. Romanas Strielčiūnas, Julija Šalkauskienė, Juozas Grušas, Klemas Ruginis, Valerija Smilgienė, Marija Zaurienė. Užrašė Vidmantas Valiušaitis
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Carl Gustav Jung. Poetas. Vertė A. Tekorius
 • IŠ PRAEITIES. Reda Griškaitė. „Mineralinis miestelis“, arba Kurortinės kultūros pradžia Lietuvoje (Pabaiga)
 • AKIRATIS. Norman Davies. Divisa et indivisa: Rytų Europa, 1945–1985. Vertė V. Petrukaitis
 • RECENZIJOS. Petras Bražėnas. Visi – su savo našta (R. Kašausko „Devynios senų ir naujų laikų istorijos“)
  Jolanta Paulauskaitė. Literatūrinės asociacijos (T. Marcinkevičiūtės „Gatvės muzikantas“)
  Laimantas Jonušys. Tekstų polėkis ir vertimų kuklumas („Gyvas atodūsis. Breathing free“)
  Erika Drunygtė. Neatrastas, bet jau išėjęs (H. M. Majevskio „Tumsa dun&dams ledus“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Gintaras Beresnevičius. Teleloto