literatūros žurnalas

2003 m. Nr. 5–6

 • Arvydas Juozaitis. Inteligentija – mare incognita?
 • Donaldas Kajokas. Eilėraščiai
 • Vytautas Martinkus. Šuo, kuris paliovė lojęs. Metempsichozės išmonė
 • Vladas Braziūnas. Eilėraščiai
 • Lilija Duoblienė. Vasaros traukinių karštis. Apsakymas
 • Marija Macijauskienė. Eilėraščiai
 • Eugenijus Ignatavičius. Kaimo bohema
 • Alfred Lichtenstein. Eilėraščiai. Vertė G. Norvilas
 • Charles Bukowski. Ar verta pasirinkti rašytojo kelią? Mano gyvenimas kūrybos namuose. Du apsakymai. Vertė M. Burokas
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Eugenija Ulčinaitė. Klasika ir lituanistika: dviejų jubiliejų kontekstas
 • AKCENTAI. Viktorija Daujotytė. Iki akmuvų (O. Baliukonės „Akmuva“)
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. „Mano mirusios motinos rankos“. Su poetu Vytautu Skripka kalbasi prozininkas Petras Dirgėla
 • SVARSTYMAI. Regimantas Tamošaitis. Lietuva šimtmečio kilpoje
 • IŠ PRAEITIES. Dainora Pociūtė. Melancholijos anatomija
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Lev Tolstoj. Išpažintis (Pabaiga). Vertė A. Antanavičius
 • RECENZIJOS. Juozas Aputis. (Kaip) recenzija… (E. Mikulėnaitės „Nepaprastos istorijos“)
  Solveiga Daugirdaitė. Šiuolaikinės moters istorija (Z. Čepaitės „Moters istorija“)
  Viktorija Šeina. Naujasis pranašysčių rinkinys („Ligoninės priimamasis“)
  Renata Šerelytė. Mirties ir gyvenimo sankirtos (P. Venclovo „Teateinie meilės karalystė“)
  Feliksas MačianskasA. Gundytojų pinklėse (J. Vėlyvio „Neleisk mūsų gundyti Krėvės 1940 metų vasara“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Gintaras Beresnevičius. Homo europicus