literatūros žurnalas

2007 m. Nr. 3

 • Regimantas Tamošaitis. Sarbievijaus kiemo drakonai
 • Vytautas Stulpinas. Eilėraščiai
 • Andrius Jakučiūnas. Tėvynė. Romanas (Tęsinys)
 • Tomas Arūnas Rudokas. Eilėraščiai
 • Sara Poisson. Dantistai. Rašytojas. Novelės
 • Blaise Cendrars. Pasakojimas Apie Sibiro ekspresą ir mažąją Joaną Prancūzietę. Vertė D. Gintalas
 • Per Olof Sundman. Dramblio kaulas. Apsakymas. Vertė Z. Mažeikaitė
 • SVARSTYMAI. Autoritetai ir žvaigždės. Pokalbyje apie autoritetus mūsų literatūroje ir visuomenėje dalyvavo Viktorija Daujotytė, Vytautas Rubavičius, Arvydas Šliogeris, Regimantas Tamošaitis
 • „METŲ“ ANKETA. Požiūriai. Jaroslavas Melnikas, Algimantas Zurba
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Visa galėčiau suimti į keturis sakinius. Prozininkas, poetas, dailininkas Leonardas Gutauskas atsako į literatūrologės Vitalijos Pilipauskaitės klausimus
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Bernardo Brazdžionio ir Antano Gustaičio korespondencija. Parengė Aldona Ruseckaitė
 • KELIONIŲ DIENORAŠTIS.Tomas Venclova. Į pietus nuo pusiaujo (Pabaiga)
 • RECENZIJOS. Gintarė Bernotienė. „Tremtis tikra kaip įdagas“ (L. Gutausko „Sapnų teologija“)
  Ramutė Dragenytė. Eilėraščiai (G. Norvilo „Skėrių pusry­čiai“)
  Renata Šerelytė. Pakely į groteską (J. Marcinkevičiaus „…neleisk numirti vasarą…“)
  Alfredas Guščius. Demaskavimo aistra (J. Balčiūnaitės „Viešbutis“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Feliksas Petrošius. Kazio Bradūno eilėraščio kelionė