literatūros žurnalas

Peter Handke. Pranašystė

2004 m. Nr. 12

Iš vokiečių k. vertė DARIUS POCEVIČIUS

Peteris Handke „Pranašystę“ sukūrė 1964 m. Šį savo kūrinį, kaip ir kitas 1964-1966 metais parašytas pjeses, autorius priskyrė prie vadinamųjų „kalbinių pjesių“. Svarbiausias jų elementas – žodis. P.Handke’s pjesę „Publikos išplūdimas“ pastatė Lietuvos nacionalinis dramos teatras (rež. V.Masalskis).

 

K e t u r i   s k a i t o v a i  (a,  b,  c,  d)

 

a

Musės dvės lyg musės.

b

Rujojančios kalės krušis lyg rujojančios kalės.

c

Skerdžiamos kiaulės žviegs lyg skerdžiamos kiaulės.

d

Jaučiai mauros lyg jaučiai.

a

Statulos stovės lyg statulos.

b

Vištos kudakuos lyg vištos.

c

Akis išdegę lėks lyg akis išdegę.

d

Apsėstieji urgs lyg apsėstieji.

a

Benamiai šunys valkiosis lyg benamiai šunys.

b

Maitvanagiai suks ratus lyg maitvanagiai.

c

Epušės lapas virpės lyg epušės lapas.

d

Jūra banguos lyg jūra.

ab

Kortų namelis subyrės lyg kortų namelis.

ac

Bombos sprogs lyg bombos.

ad

Prinokę vaisiai kris lyg prinokę vaisiai.

bc

Lašas ant įkaitusio akmens išdžius lyg lašas ant įkaitusio akmens.

bd

Pasmerktieji mirčiai stovės lyg pasmerktieji mirčiai.

abcd

Papjauta avis kraujuos lyg papjauta avis.

a

Bukas miesčionis elgsis lyg bukas miesčionis.

b

Niekšas elgsis lyg niekšas.

c

Teisuolis elgsis lyg teisuolis.

d

Operos herojus elgsis lyg operos herojus.

a

Svetimą vaiką augins lyg svetimą vaiką.

Stebukladarį sveikins lyg stebukladarį.

Keistuoliu stebėsis lyg keistuoliu.

Mesijo lauks lyg mesijo.

Melžiamą karvę išmelš lyg melžiamą karvę.

Raupsuotojo vengs lyg raupsuotojo.

Pragaro bijos lyg pragaro.

Paskutinį patepimą suteiks lyg paskutinį patepimą.

Pasiutusį šunį nušaus lyg pasiutusį šunį.

b

Turgaus boba plepės lyg turgaus boba.

Papūga kartos žodžius lyg papūga.

Naktinis drugys skris švieson lyg naktinis drugys.

Pavasario sniegas ištirps lyg pavasario sniegas.

Vaikas džiaugsis lyg vaikas.

Stebuklas įvyks lyg stebuklas.

Šaltinis ištrykš lyg šaltinis.

Griaustinis dundės lyg griaustinis.

cd

Vežikas keiksis lyg vežikas.

Varlės šokčios lyg varlės.

Žaibai švysčios lyg žaibai.

Vagis sėlins lyg vagis.

Dirbantys už du valgys lyg už du.

Mokinukai baiminsis lyg mokinukai.

Grūdas aklai vištai pasitaikys lyg grūdas aklai vištai.

Pirštu į akį pataikys lyg pirštu į akį.

Gyvatės gels lyg gyvatės.

bcd

Sužeistas arklys stosis piestu lyg sužeistas arklys.

Vaistininkas pasvers lyg vaistininkas.

Kiemsargiai šunys los lyg kiemsargiai šunys.

Žydai derėsis lyg žydai.

Žuvis paklius ant kabliuko lyg žuvis ant kabliuko.

Atvira žaizda degins lyg atvira žaizda.

Nekalta mergina ožiuosis lyg nekalta mergina.

Kaubojus žingsniuos lyg kaubojus.

Jūreivis žingsniuos lyg jūreivis.

Šlubis žingsniuos lyg šlubis.

Gary Cooperis žingsniuos lyg Gary Cooperis.

Ančiukas Donaldas žingsniuos lyg Ančiukas Donaldas.

a

Pamazgom aplietas šuo stovės lyg pamazgom aplietas šuo.

Vargšas nusidėjėlis stovės lyg vargšas nusidėjėlis.

Ožys prieš naujus vartus stovės lyg ožys prieš naujus vartus.

Gaidys ant mėšlo krūvos stovės lyg gaidys ant mėšlo krūvos.

ab

Nukirstas medis grius lyg nukirstas medis.

Berserkas kausis lyg berserkas.

Katė į lašinius žiūrės lyg katė į lašinius.

Šuo per darganą lįs būdon lyg šuo per darganą.

Liūtas karalius apeis savo valdas lyg liūtas karalius.

Gaisras plis lyg gaisras.

abc

Hienos kiauksės lyg hienos.

Naktinis sargas snaus lyg naktinis sargas.

Sąmokslininkai kuždėsis lyg sąmokslininkai.

Nendrės vėjuje svyruos lyg nendrės vėjuje.

Strutis slėps galvą smėlyje lyg strutis.

Kaliausė atrodys lyg kaliausė.

Lokys miegos lyg lokys.

Šuo stips lyg šuo.

abcd

Šuniui botagas tiks lyg šuniui botagas.

a

Mėšlas dvoks lyg mėšlas.

b

Rožė kvepės lyg rožė.

c

Bičių spiečius dūgs lyg bičių spiečius.

d

Jūsų šešėliai seks paskui jus lyg jūsų šešėliai.

a

Kapo duobė tylės lyg kapo duobė.

Paminklas stovės lyg paminklas.

b

Tikras vyras didžiuosis lyg tikras vyras.

Uola bus tvirta lyg uola.

c

Audra artinsis lyg audra.

Kirmėlės knibždės lyg kirmėlės.

d

Potvynis užlies lyg potvynis.

Pabaidyta avių banda išsklis lyg pabaidyta avių banda.

a

Smėlis tarp pirštų tekės lyg smėlis tarp pirštų.

b

Teatras jums atrodys lyg teatras.

c

Du vandens lašai bus panašūs lyg du vandens lašai.

abc

Iš gerklės išsiverš klyksmas lyg klyksmas iš gerklės.

d

Vargonai gaus lyg vargonai.

Paskutinio teismo trimitai skardens lyg paskutinio teismo trimitai.

Apreiškimas atrodys lyg apreiškimas.

c

Kurmis raus žemę lyg kurmis.

b

Balsas iš kito pasaulio skambės lyg balsas iš kito pasaulio.

a

Lavina slinks lyg lavina.

Gerųjų dvasių apleistieji elgsis lyg gerųjų dvasių apleisti.

ab

Pranašas matys ateitį lyg pranašas.

Angelas sargas sergės lyg angelas sargas.

Tarakonai iš plyšių lys lyg tarakonai.

Pragaro vartai atsivers lyg pragaro vartai.

abc

Kaukės kris nuo veidų lyg kaukės.

Svetimkūniai bus pašalinti lyg svetimkūniai.

Žiurkės paliks skęstantį laivą lyg žiurkės skęstantį laivą.

Dievas pasirodys žmonėms lyg Dievas.

ab

Kūdikis miegos lyg kūdikis.

a

Mūras stovės lyg mūras.

d

Rugių varpos siūbuos lyg rugių varpos.

dc

Grybai po lietaus dygs lyg grybai po lietaus.

dcb

Šapelį neš srovė lyg šapelį.

dcba

Paukščiai keliauninkai iškeliaus lyg paukščiai keliauninkai.

Vaikštantys padebesiais vaikščios lyg padebesiais.

Iš dangaus nukritę atrodys lyg iš dangaus nukritę.

Besijaučiantys devintam danguj jausis lyg devintam danguj.

d

Tarantulo įgeltas pašoks lyg tarantulo įgeltas.

ad

Potvynis ir atoslūgis atrodys lyg potvynis ir atoslūgis.

Žuvys vandeny nardys lyg žuvys vandeny.

Šuo su kate gyvens lyg šuo su kate.

Diena skirsis nuo nakties lyg diena nuo nakties.

b

Dievas gyvens lyg dievo užanty.

c

Svajonė jums atrodys lyg svajonė.

b

Amžinybė jums atrodys lyg amžinybė.

abcd

O žuvų jūroje bus daug lyg žuvų jūroje.

O smilčių smėlyje bus daug lyg smilčių smėlyje.

O žvaigždžių danguje bus daug lyg žvaigždžių danguje.

O žmonių žemėje bus daug lyg žmonių žemėje.

a

Ir triušiai dauginsis lyg triušiai.

b

Ir virusai plis lyg virusai.

c

Ir skurdas augs lyg skurdas.

d

Ir žmonės, tu ir aš, būsim lyg žmonės, tu ir aš.

a

Duonos kasdieninės reiks lyg duonos kasdieninės.

b

Kraujas bus raudonas lyg kraujas.

c

Vėjas bus stiprus lyg vėjas.

d

Vynas bus žalias lyg vynas.

a

Košė bus tiršta lyg košė.

b

Kvailelis bus romus lyg kvailelis.

c

Gyvenimas bus sunkus lyg gyvenimas.

d

Rėtis bus kiauras lyg rėtis.

a

Lemtis bus nežinoma lyg lemtis.

b

Kirvio ašmenys bus aštrūs lyg kirvio ašmenys.

c

Visata bus begalinė lyg visata.

d

Dviratis bus liesas lyg dviratis.

a

Ąžuolas bus storas lyg ąžuolas.

b

Kekšės bus įžūlios lyg kekšės.

c

Tėvas sūnui bus lyg tėvas sūnui.

d

Suartas laukas bus nelygus lyg suartas laukas.

a

Popiežius bus teisus lyg popiežius.

b

Romano veikėjai bus išgalvoti lyg romano veikėjai.

c

Filmo herojai bus netikri lyg filmo herojai.

d

Adata šieno kupetoj pasimes lyg adata šieno kupetoj.

a

Naktis bus rami lyg naktis.

b

Nuodėmė bus baisi lyg nuodėmė.

c

Siela bus bedugnė lyg siela.

d

Duobė bus gili lyg duobė.

a

Kempinė bus išsunkta lyg kempinė.

b

Poetas bus toli nuo pasaulio lyg poetas.

c

Kiti bus lygiai tokie patys lyg tokie patys.

d

Mirtis bus tikra lyg mirtis.

a

Rytojaus diena išauš lyg rytojaus diena.

b

Amen bus ištartas lyg amen.

c

Kas nors bus taip tikra, lyg kas nors galėtų būti tikra.

d

Povas bus pasipūtęs lyg povas.

abcd

Ir atverstieji atrodys lyg atversti.

Ir druskos stulpais paverstieji stovės lyg druskos stulpais paversti.

Ir žaibo nutrenktieji kris lyg žaibo nutrenkti.

Ir prikaustytieji klausysis lyg prikaustyti.

Ir suakmenėjusieji stovės lyg suakmenėję.

Ir pašauktieji ateis lyg pašaukti.

Ir paralyžiuotieji stovės lyg paralyžiuoti.

Ir apkurtusieji stovės lyg apkurtę.

Ir neprabudusieji eis lyg neprabudę.

Ir pašauktieji, tačiau neišrinktieji stovės lyg pašaukti, tačiau neišrinkti.

Ir atsimainiusieji atrodys lyg atsimainę.

Ir apšviestieji matys save lyg apšviesti.

Ir atgimusieji atrodys lyg atgimę.

Ir pražudytieji atrodys lyg pražudyti.

Ir žemės prarytieji atrodys lyg žemės praryti.

a

Tikrovė taps tikrove.

b

Tiesa taps tiesa.

ab

Ledas sušals į ledą.

abc

Kalnai stūksos kalnais.

abcd

Kloniai drieksis kloniais.

abc

Niekas taps nieku.

ab

Ugnis degs ugnim.

b

Erdvės plytės erdvėm.

a

Dulkės virs dulkėm.

d

Driežas bus vikrus lyg driežas.

c

Plunksna bus lengva lyg plunksna.

b

Tulžis bus karti lyg tulžis.

a

Popierius bus baltas lyg popierius.

d

Pūkai bus minkšti lyg pūkai.

c

Mintis bus greita lyg mintis.

b

Plaukas bus plonas lyg plaukas.

a

Agonija bus ilga lyg agonija.

d

Lavonas bus išblyškęs lyg lavonas.

c

Numirėlis bus nebylus lyg numirėlis.

b

Anglis bus juoda lyg anglis.

a

Lentos bus lygios lyg lentos.

d

Oda bus glotni lyg oda.

c

Mostas bus platus lyg mostas.

b

Drabužiai bus dėvėti lyg drabužiai.

a

Akmuo bus kietas lyg akmuo.

abcd

Kiekviena diena bus tokia pati lyg visos kitos.


Versta iš:
Handke P. PUBLIKUMSBESCHIMPFUNG UND ANDERE SPRECHSTUECKE. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1966