literatūros žurnalas

2007 m. Nr. 12

 • Renata Šerelytė. Rašymas – tylos forma
 • Algimantas Mikuta. Eilėraščiai
 • Juozas Glinskis. Skaudžiau už liepsną. Meilės laiškų romanas (Pradžia)
 • Gintautas Dabrišius. Eilėraščiai
 • Jurgis Buitkus. Lydeka. Likimo pirštas. Novelės
 • Vladas Baltuškevičius. Garsai ir atgarsiai. Eilėraščiai.
 • Matt Cohen. Kolumbas ir storulė. Apsakymas. Vertė P. Gasiulis
 • Meghan O’Rourke. Eilėraščiai. Vertė B. Ušinskaitė
 • SVARSTYMAI. Rašytojas ir tikėjimas. Pokalbyje dalyvavo Viktorija Daujotytė, Regimantas Tamošaitis, Arvydas Šliogeris, Vytautas Rubavičius
 • „METŲ“ ANKETA. Požiūriai. Valentinas Sventickas, Ramutė Skučaitė, Jonas Liniauskas, Marius Ivaškevičius, Algirdas Pocius, Vanda Zaborskaitė
 • PAŽINTIS. Alma Braziūnienė. Bibliofilija ir asmenybė: abipusė kūryba (Pabaiga)
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Laiškai Kazimierui Barėnui. Parengė L. Peleckis-Kaktavičius
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Umberto Eco. Pasakyti bemaž tą patį. Vertimo patirtys. Vertė L. Rybelis (Pradžia)
 • RECENZIJOS. Juozas Aputis. Painūs lemties siūlų kamuoliai (P. Venclovo „Meilės ir mir­ties menas“)
  Ramutė Dragenytė. Dainuojančių žuvų poezija (A. Gry­bausko „Žuvys“)
  Ramūnas Kasparavičius. Gėlės ant svetimos palangės (V. Juknaitės „Tariamas iš tamsos“)
  Dalia Čiočytė. Ko gali mo­kyti Viktorijos Daujotytės mokomoji knyga (V. Daujotytės „Apglėbiantis mąsty­mas“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Justinas Marcinkevičius. Grįžkime!
  Juozas Aputis. Žodžiai ir gėlės lituanistikos keleiviui