literatūros žurnalas

1997 m. Nr. 10

 • Valentinas Sventickas. Nendrelės vietoj pamatų
 • Algimantas Mikuta. Eilėraščiai
 • Arvydas Genys. Maištas prieš giminę. Romano fragmentas
 • Stasė Lygutaitė. Eilėraščiai
 • Juozas Šikšnelis. Trys novelės
 • Gottfried Benn. Eilėraščiai. Vertė J. Kunčinas
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Albertas Zalatorius. Istorija, filosofija, etika – trys mūzos, aplankiusios Krėvę studentą
  Dalia Čiočytė. Dialogas su Biblija Vinco Krėvės apysakoje „Dangaus ir žemės sūnūs“
 • AKCENTAI. Onė Baliukonytė. Pamiršęs sutemt (D. Kajoko „Meditacijos“)
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Irena Kostkveičiūtė. „Aš pratęs sekti savo mintis…“ Iš Vinco Mykolaičio-Putino dienoraščio
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Osip Mandelštam. Pokalbis apie Dante (Pabaiga). Vertė G. Gedienė
 • RECENZIJOS. Gintaras Bleizgys. Kol žodžiai pradeda švelniai skambėti (P. Širvio „Tiesiu toliams rankas“)
  Judita Vaičiūnaitė. Aureolių šviesoj (G. Cieškaitės „Tarp laiko ir amžinybės“)
  Algis Kalėda. Įteisinta apysakos būtis (J. Sprindytės „Lietuvių apysaka“)
  Jurgita Perminaitė. Dar kartą Baltrušaitis (J. Baltrušaičio „Lelija ir pjautuvas“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Romas Sadauskas. Nesisielokit, broliai…
  Zita Mažeikaitė. Strindbergo duktė – prozininkė ir dramaturgė