literatūros žurnalas

2003 m. Nr. 8–9

 • Alis Balbierius. Pasaulis kaip kazino
 • Antanas A. Jonynas. Poeto senatvė. Eilėraščiai
 • Renata Šerelytė. Nuodinga atminties žolė. Romano fragmentas
 • Laurynas Rimševičius. Eilėraščiai
 • Kostas Ostrauskas. Balys iš Baibokų. Kronika-drama
 • Jóhann Hjálmarsson. Eilėraščiai. Vertė R. Ruseckienė
 • Torgny Lindgren. Šaltiena. Vertė Z. Mažeikaitė
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Vladas Krivickas. Bohema Jurgio Kunčino prozoje
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Ten, aukštai, nėra gėrio nei blogio. Rašytoją Sigitą Gedą kalbina poetė Dovilė Zelčiūtė. Parengė E. Vaitkevičiūtė
 • NETOLIMŲ DIENŲ PĖDSAKAIS. Vytautas Kubilius. Kelias į niekur per lūžtantį iliuzijų ledą
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Gražina Ramoškaitė-Gedienė. Nijolytė
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Dante’s Alighieri laiškas Can Grande Della Scalai. Vertė L. Rybelis
 • IŠ PRAEITIES. Vladas Žilinskas. Lietuvos rezistencijos atrama Švedijoj nacių okupacijos metais (Pradžia)
 • RECENZIJOS. Laimantas Jonušys. Žvilgsnis į žuvusį pasaulį (M. Zingerio „Grojimas dviese“)
  Viktorija Šeina. Poezija palei pat gyvenimą (M. Kontrimaitės „Palei pat gyvenimą“)
  Rimantas Kmita. Patackas yra gintaras (G. Patacko Dviveidis Janas“)
  Vytautas Martinkus. Kasdienė fakto literatūra (L. Peleckio-Kaktavičiaus „Žodžių žmonės: Esė, pokalbiai, studijos“)
  Jonas Šlekys. Dvylikos mėnesių žiemos šaly (V. Aleknos „Oi, ta Vorkuta: Atsiminimai, apmąstymai“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Gintaras Beresnevičius. Mindaugas ir Lietuva: abu per stiprūs