literatūros žurnalas

1994 m. Nr. 4

 • Judita Vaičiūnaitė. Sodelis prie šv. Kotrynos
 • Marcelijus Martinaitis. Eilėraščiai
 • Henrikas Algis Čigriejus. Apsakymai
 • Eduardas Mieželaitis. Eilėraščiai
 • Aušra Marija J. Sluckaitė. Mirties ir ilgesio slenksčiai
 • Sergej Jesenin. Eilėraščiai. Vertė J. Juškaitis
 • Joe Orton. Ką liokajus matė (Pradžia). Vertė K. Vaitkutė
 • Antanas Ramonas. Tristia postmeridiana
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Viktorija Daujotytė. Henrikas Radauskas: poezija iš principo
  Donatas Sauka. Pajacas ar literatūros riteris? (Tęsinys)
 • AKCENTAI. Sigitas Geda. Dviejų brolių trečioji sesuo (L. Sutemos „Poezijos rinktinė“)
 • ŽODŽIO MENAS. Françoise Thom. Medinė kalba. Vertė G. Baužytė-Čepinskienė
 • AKIRATIS. Antanas Andrijauskas. Zen estetika ir japonų meninė tradicija (Pabaiga)
 • TREMTIES ARCHYVAS. Stasys Jameikis. Ešelonas rieda į nežinią (Tęsinys)
 • RECENZIJOS, ANOTACIJOS. Sigitas Parulskis. Tvirtos saulėlydžio plytos (J. Strielkūno „Trečias brolis“).
  Vytautas Girdzijauskas. Dar vienas žmogiškumo išbandymas (O. Alksninytės-Garbštienės „Sibire… tremtinių žeme“).
  Viktorija Daujotytė. Senoji Lietuvos poezija („Dainos pasauliui, saulei ir sau”).
  Solveiga Daugirdaitė. Skaitymai laisvėjantiems („Metmenų“ laisvieji svarstymai”)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Alis Balbierius. Apie rašytojo „situaciją“