literatūros žurnalas

1998 m. Nr. 7

 • Juozas Aputis. Žemaitė. Gysločio paradoksas
 • Sigitas Geda. Katinas polietileno maišely. Eilėraščių ciklas
 • Rimvydas Stankevičius. Vinys Marškonių kaimui statyti
 • Nijolė Miliauskaitė. Eilėraščiai
 • Grigorijus Kanovičius. Natanas Idelsonas – sapnų pardavėjas. Apysaka. Verte F. Vaitiekūnas
 • Adomas Mickevičius. Faris. Verte V. Šimkus
 • JANINAI DEGUTYTEI – 70. Alfonsas Maldonis. Kančioje atsivėrusi
  Judita Vaičiūnaitė Žmonės ją labai mylėjo
  Aušra Marija Sluckaitė-Jurašienė. Tą besaulį vidudienį…
  Danutė Venclovaitė. Kiekvienas nešame savo kryžių
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Vytautas Martinkus. Eseistinio teksto polifonija: Leonardo Gutausko „Laiškai iš Viešvilės“
  Elena Baliutytė. Mozaikiškos pastabos apie dabartinę lietuvių literatūros kritiką
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Rašymas – tarsi antrasis gyvenimas. Su Birute Jonuškaite kalbasi Juozas Aputis
 • IŠ PRAEITIES. Leonas Peleckis-Kaktavičius. Tada. kai poeto žodis buvo draudžiamas
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Karl Popper. Ar istorija turi prasmę? Verte A. Šliogeris
 • RECENZIJOS. Viktorija Daujotytė. Atsisakyti arba atsakyti (Just. Marcinkevičiaus „Žingsnis“)
  Deimantė Kažukauskaitė. Ne paminklas (D. Grinkevičiūtės „Lietuviai prie Laptevų jūros“)
  Jonas Šlekys. Studija ar apologija? (I. Žvinkievičienės „Žodyje užgesusi širdis“)
  Virginija Balsevičiūtė. Kalbos ir poezijos kryžkelėse (S. Valento „Lingvistinis pasaulis poezijoje“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Gintaras Bleizgys. Kritika traukėsi į šalį