literatūros žurnalas

Dominykas Norkūnas. Eilėraščiai

2018 m. Nr. 3

Gimė 1993 m. Vilniuje, baigė Užupio gimnaziją, studijavo vokiečių filologiją Vilniaus universitete. Jo poezija ir vertimai ne kartą publikuoti „Literatūroje ir mene“, „Šiaurės Atėnuose“ ir „Poezijos pavasario“, „Poetinio Druskininkų rudens“ bei „Slinkčių“ almanachuose.

 

* * *

Tik išleidžiu
dūmus iš gerklės
nes

Tai skersvėjų miestas
tai snaigių miestas
tai snaigių kritimo į niekur miestas
tai skersvėjų košiančių
pro tuščius paveikslo rėmus
miestas
Lietvamzdžių kuriais bėga
mūsų balso dulksnos miestas
Mano sesers negimimo
jos iškabintų akiduobių
miestas
jos galvõs prikamšytos angelo
plunksnų
miestas

Bet snaigės nekrenta į niekur
Ir snaigės nekrenta iš
niekur
Ir niekas nestato miestų iš skersvėjų

 

* * *

Gretai

Aš pabudau
kai pūgos paukščiai
plakės į mano lubas
ir balti žiogai šokavo pataluos

Pūgos paukščiai
lesė akis
pūgos paukščiai
nešė mano akis
į vienintelį lizdą

Balti žiogai
griaužė pėdas
balti žiogai
nešė mano pėdas
link vienintelės pakrantės
nes tik tuomet

Regėjau tave upėj
vilnys – tavo apdaro klostės
vilnys – tavo sruogos
ledo lytims be atilsio riaumojant

Regėjau tave
tu buvai upė
aš buvau keltininkas
smeigiąs irklą
į tamsias tavo įsčias
ledo lytims be atilsio riaumojant
kai traškėdama lūžo
mus prilaikanti
balta žiemos ranka

 

* * *

Saulė kalas iš kiaušinio
kiaušinį ryja
du žalčiai

žvejys sugauna
aukso žuvį
kad pasišviestų
kelią namo

kalnas įsiurbia šaknį
į puodus sulaša naktis
išsiritus saulė
mintis
gal net pirštų
žymės
žėri šaudymo angoj

 

* * *

Nerimo knygos
jo pirštų pagalvėlėse,
gobtuve kybojo
gelsvas mėnulis,
smilkiniai buvo mėlyni – ar trokštą
mėlynumo;

akiai blaustant
sąmonė kilo aukštyn
kaip gegnės –
prašalaitis
susmuko pusiaukelėj,
kuri buvo
kelio galas;

vidukelėj,
kuri tapo
kelio pradžia,
jo balta žmona
nuoga stovėjo,
dilgėlės ir pusnys
siautė jos glėby.

 

 

Kėkštai

 

I

Kasmet mūsų obels viršūnėje
lizdą sukdavo kėkštai,
kartą
radau jų jauniklį,
buvau vaikas,
nežinojau,
kad ligotieji
turi būt išmesti
tam, kad kiti išgyventų.
Parsinešiau paukštį namo
ir kartono dėžėje pridėjau
lapų ir šviežiai pjautos žolės,
išaušus
jis nebejudėjo ir virš debesų
skrido ne jis, o jo begarsis
čerškėjimas;

manyje sukilo įniršis,
tą dieną
į jų lizdą
laidžiau akmenis,
kurių kiekvienas buvo prakeiksmas,
užstrigęs gerklėj
atliekant paskutinį patepimą,
sviedžiau juos –
jie neturėjo sparnų,
sviedžiau juos –
jie nusipelnė sparnų,
jie turėjo nuskriet
anapus mėnulio kalnynų.

Kitąmet kėkštai negrįžo.

 

II

Dabar vakaro dangus
virš turgavietės
pribloškia
ne menkiau
nei žinia apie bendraamžį bičiulį,
mirusį nuo vėžio,
ar duonos riekes,
paliktas ant sentikių kapų,
apkramtytas didžiulės kaukolės,
už kurios atsidūręs,
pasaulis tampa žaibu,
nes jos akiduobės tuščios,
išvagotos išsekusių upių,
kokios būna tik mūsų delnuos,
kai prisimenam,
kaip viskas kraupu,
kaip nieko nesuprantam,
kad nėra ką suprasti.

 

III

Kėkštai grįžta –
sugrįžta iš anapus
mėnulio kalnynų,
atplasnoja sparnais,
kurie nejudina oro,
nesudrumsčia vandens,
atplasnoja kitokiais sparnais,
kurie traiško pelių skeletus
įgriuvusiam požemy,
liepsnomis verčia dulkes,
nuklojusias ežero dugną.

Jonas Mekas. Trumpos istorijos

2024 m. Nr. 5–6 / Iš anglų k. vertė Dominykas Norkūnas / Šiemet lietuviškai pasirodys Jono Meko knyga „Trumpos istorijos“, kurią pats autorius vadino „dienoraštine biografija“. Lakoniški ir šmaikštūs pasakojimai byloja ne vien apie J. Meko gyvenimą…

W. S. Merwin. Eilėraščiai

2023 m. Nr. 12 / Iš anglų k. vertė Dominykas Norkūnas / Williamas Stanley’is (W. S.) Merwinas (1927–2019) – vienas žymiausių šio ir praėjusio amžiaus Amerikos poetų, padaręs neginčijamai didelę įtaką moderniajai anglakalbei poezijai.

Mantas Tamošaitis. Apie nesibaigiančių pralaimėjimų šlovę vertime

2023 m. Nr. 2 / Apžvalgoje aptariamos šios knygos: Richard Brautigan „Tabletė versus katastrofa Springhilo šachtoje“, Paul Celan „Kalbos grotos“, Ted Hughes „Varnas“ ir Ene Mihkelson „Bokštas“.

Neringa Butnoriūtė. Painūs estetų rūpesčiai

2022 m. Nr. 8–9 / Apžvalgoje aptariamos knygos: Tomo Vyšniausko „Vokais išvirkščiais“, Dominyko Norkūno „Tamsa yra aštuonkojis“ ir Ramunės Brundzaitės „Tuščių butelių draugija“.

Toms Treibergs. Eilėraščiai

2021 m. Nr. 11 / Iš latvių k. vertė Dominykas Norkūnas / Tomas Treibergas (g. 1985) – latvių poetas, žurnalistas, aktorius, kritikas. Latvijos kultūros akademijoje studijavo audiovizualinę kultūrą, vėliau Latvijos universitete baigė teologijos studijas.

Louise Glück. Eilėraščiai

2021 m. Nr. 10 / Iš anglų k. vertė Marius Burokas ir Dominykas Norkūnas / Louise Elisabeth Glück (g. 1943 Niujorke) – viena žinomiausių Amerikos poečių, keturiolikos poezijos rinkinių ir poros esė rinkinių apie poeziją autorė…

Artis Ostups. Eilėraščiai

2019 m. Nr. 7 / Iš latvių k. vertė Dominykas Norkūnas / Latvių poetas Artis Uostupas gimė 1988 m. Maduonoje. Jis yra baigęs filosofijos magistrantūrą ir išleidęs tris poezijos knygas. Pirmasis jo eilėraščių rinkinys pasirodė 2010 m. palankaus kritikų įvertinimo…

Rimas Užgiris. Eilėraščiai

2019 m. Nr. 4 / Devynios ryto melsvas / dangus gruodžio / šalna mano sūnus / gimė šiąnakt / vaiskiam žvaigždėtam / įkvėpy / dabar apsiblaususiom

Wallace Stevens. Eilėraščiai

2018 m. Nr. 8–9 / Iš anglų k. vertė Dominykas Norkūnas / Wallace’as Stevensas – vienas žinomiausių XX a. Amerikos poetų. Baigęs teisę Harvardo universitete, didžiąją dalį gyvenimo praleido vadovaudamas…

Neringa Butnoriūtė. Apgaulingi pokyčiai

2016 m. Nr. 7 / Literatūrinės slinktys 2016: jaunųjų rašytojų kūrybos almanachas. – Vilnius: Asociacija „Slinktys“, 2016.