literatūros žurnalas

W. S. Merwin. Eilėraščiai

2023 m. Nr. 12

Iš anglų k. vertė Dominykas Norkūnas

Williamas Stanley’is (W. S.) Merwinas (1927–2019) – vienas žymiausių šio ir praėjusio amžiaus Amerikos poetų, daugiau nei penkiasdešimties knygų autorius, padaręs neginčijamai didelę įtaką moderniajai anglakalbei poezijai. Septintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje pagarsėjo kaip antikarinis poetas, vėliau savo poeziją praturtino mitologine tematika bei budizmo filosofija. Kūryba įvertinta daugybe apdovanojimų, dukart apdovanotas Pulitzerio poezijos premija, antrą kartą ji paskirta 2009 m. už poezijos rinkinį „Sirijaus šešėlis“ („The Shadow of Sirius“). Paskutiniuosius gyvenimo metus W. S. Merwinas praleido Havajuose, Maujio saloje, buvusioje ananasų plantacijoje, ir itin rūpinosi tropinių miškų salose atkūrimu.


Saulėgrįža

Žmonės kalba kad saulė
galų gale
sugrįš vidunaktį
mano meile

nors regim kaip minutės
skrieja
ir pranyksta
tamsioj lapijoj

lyg pūkmirtės ir kikiliai
mes regim kaip savaitės
žengia
į pusiaudienio šešėlį

vien pagalvojus apie mėnesius
noris paimti tave už rankos –
niekam
nederėtų
šito sakyti

ryte stebim kaip tviska paukščių būriai
tikimės ramiai
drauge praleisti popietę
metai išlekia gūsiais

o mes tebesam kartu vienalytėj nakty
saulei vis blėstant
ir metams
sugrįžtant


Balandžio dienos

Kai mes išeisim girnos nutils

Balandžio dienos
Nugrims vardų smėlynuos

Skleisis padangės giedros –
Kitapus nesušvis nė viena žvaigždė

Tik tu stovėsi ir lauksi

Tik tu – neprarasiantis nieko
Nežinantis nieko


Švytintis ledas

Dabar jau žinau –
Ryškėja šviesa po oda raibuliuojanti
Ji atneša pūgas
Sutemus iš aptirpusio luito išsprūdęs drugys
Trankos į stiklą
Vis galvoju ar mirtis bus nebyli burna
O gal riksmas
Sustingęs kito šimtmečio ledynuos


Liūdesys

Galvoju apie tave
pasilenkiu virš nebylaus akivaro
pasirodo
kažkokia galva
žemė sukasi
dangus nejuda
mano blakstienos viena po kitos išsilaisvina
ir krenta
ir sutinka save pirmą
paskutinį kartą


Nežinant

Jei mokėtume skristi nebūtų skaičių
tik metų laikai
sapne aš skriejau į pietus
taigi buvo ruduo
nesuskaičiuojami rudenys ir jų lapai
šlamėjo apačioje
kai kurie jų krito
į dienos upę
leidos ant nematomo paviršiaus
kurs atmena ir šnabžda
bet neprabyla net per miegus
tik jau ne šįkart


Gaida

Atminki kaip nuoga dvasia
įsklendus kalbon išsyk pažįsta
netektį tolybes ir tikėjimą

kurįlaik ji dar neskries
pasikinkiusi savąją priešamžių laisvę
lyg šviesa nesuteršta matmens
tik užgirs
kaip mainos istorijos
trokš patirti
iš kur jos pakyla
ir kur link keliauja
tarytum pati sektų sakmes
skriedama be žodžio ir anapus jo
nuoga nesižvalganti atgalios

nerianti per klausimų klegesį


Greta lauko

Visai ne naujiena ir jokia ne paslaptis
nieks nepatręšė suartos žemės vėlyvą pavasarį
mirusieji vaikšto tarp gyvųjų
ir tie ir anie – viena koja nežinioje
ir kalbėti gali tik už save
laukas niekam neišduoda savo istorijos vingių
jis driekias po sunkiais debesimis it lūkuriuojanti upė
mirusieji arė dirvą iš alkio
vedami to kas jiems prisakyta
akėjo šešėliais ir sopuliu
tręšė gyvulių žarnomis
stumdami plūgą pirmyn
ir atgal giedojo
apie kitokius laikus


Rytmečio kalvos

Tie kurių nebėra
tebeklaidžioja mūsų žodžiais
puslapiai nučeža jiems iš paskos
neapsakomuos toliuose
aš ir vėl pabundu senam name
po kurio stogu vis įtikėdavau
laukiantis savęs
daugel metų prabėgo
nusinešę jaunų dienų pavidalus
išmones ir mėlynus kalvagūbrius
ir ko man vis trūko
tos dienos jau nei čia nei anapus
mano šuo laukia
kol jį atpažinsiu

Versta iš: THE ESSENTIAL W. S. MERWIN. Copper Canyon Press, 2017.

Jonas Mekas. Trumpos istorijos

2024 m. Nr. 5–6 / Iš anglų k. vertė Dominykas Norkūnas / Šiemet lietuviškai pasirodys Jono Meko knyga „Trumpos istorijos“, kurią pats autorius vadino „dienoraštine biografija“. Lakoniški ir šmaikštūs pasakojimai byloja ne vien apie J. Meko gyvenimą…

Mantas Tamošaitis. Apie nesibaigiančių pralaimėjimų šlovę vertime

2023 m. Nr. 2 / Apžvalgoje aptariamos šios knygos: Richard Brautigan „Tabletė versus katastrofa Springhilo šachtoje“, Paul Celan „Kalbos grotos“, Ted Hughes „Varnas“ ir Ene Mihkelson „Bokštas“.

Neringa Butnoriūtė. Painūs estetų rūpesčiai

2022 m. Nr. 8–9 / Apžvalgoje aptariamos knygos: Tomo Vyšniausko „Vokais išvirkščiais“, Dominyko Norkūno „Tamsa yra aštuonkojis“ ir Ramunės Brundzaitės „Tuščių butelių draugija“.

Toms Treibergs. Eilėraščiai

2021 m. Nr. 11 / Iš latvių k. vertė Dominykas Norkūnas / Tomas Treibergas (g. 1985) – latvių poetas, žurnalistas, aktorius, kritikas. Latvijos kultūros akademijoje studijavo audiovizualinę kultūrą, vėliau Latvijos universitete baigė teologijos studijas.

Louise Glück. Eilėraščiai

2021 m. Nr. 10 / Iš anglų k. vertė Marius Burokas ir Dominykas Norkūnas / Louise Elisabeth Glück (g. 1943 Niujorke) – viena žinomiausių Amerikos poečių, keturiolikos poezijos rinkinių ir poros esė rinkinių apie poeziją autorė…

Artis Ostups. Eilėraščiai

2019 m. Nr. 7 / Iš latvių k. vertė Dominykas Norkūnas / Latvių poetas Artis Uostupas gimė 1988 m. Maduonoje. Jis yra baigęs filosofijos magistrantūrą ir išleidęs tris poezijos knygas. Pirmasis jo eilėraščių rinkinys pasirodė 2010 m. palankaus kritikų įvertinimo…

Rimas Užgiris. Eilėraščiai

2019 m. Nr. 4 / Devynios ryto melsvas / dangus gruodžio / šalna mano sūnus / gimė šiąnakt / vaiskiam žvaigždėtam / įkvėpy / dabar apsiblaususiom

Wallace Stevens. Eilėraščiai

2018 m. Nr. 8–9 / Iš anglų k. vertė Dominykas Norkūnas / Wallace’as Stevensas – vienas žinomiausių XX a. Amerikos poetų. Baigęs teisę Harvardo universitete, didžiąją dalį gyvenimo praleido vadovaudamas…

Dominykas Norkūnas. Eilėraščiai

2018 m. Nr. 3 / Gimė 1993 m. Vilniuje, baigė Užupio gimnaziją, studijavo vokiečių filologiją Vilniaus universitete. Jo poezija ir vertimai ne kartą publikuoti „Literatūroje ir mene“…

Neringa Butnoriūtė. Apgaulingi pokyčiai

2016 m. Nr. 7 / Literatūrinės slinktys 2016: jaunųjų rašytojų kūrybos almanachas. – Vilnius: Asociacija „Slinktys“, 2016.