literatūros žurnalas

Alis Balbierius. Eilėraščiai

2010 m. Nr. 5–6

 *

 

Geriu žalią šviesą žolės atsiskyręs toli
nuo draugų kur išmiršta ar sensta kely

geriu žalią šviesą – ir Sidhartos šalis
man praveria retsykiais savo duris

geriu žalią šviesą – mano guru žolė
šį pavasarį švietė aukščiau nei žvaigždė

 

 

 

Vidurvasario lietus

 

retas lietus lėtai kalbasi
su tvenkinių ir upių žuvimis, 
jam nesvarbu, kad jos
dažniausiai neatsako, nes,
lygiai kaip ir lietus,
nemoka jokios kalbos,
o vis dėlto susikalba
su pasaulio žmonėmis
visuose kraštuose, kur tik
gali lyti lietus;
lėtas lietus tyliai kalbasi
su juodai raudono kraujo
vyšniomis; tik obuoliai dar žali,
dar be raudonio, net ir tie, kurie
aiškiai kilę iš rojaus sodininko
ir išvaryti kartu su visais
senaisiais mitais, baigiamais
išžudyti tv ir popso, tūkstantį
kartų popso, dešimt tūkstančių
kartų popso, ryjamo su riebiais
ir saldžiais padažais, ryjamo
per visas esančias ir nesančias
kūnų angas, taip pat ir virtualias;
ten, kur lėtas vidurvasario lietus
niekad nesusikalba su tais, kurie
iš tiesų nemoka jokios kalbos,
netgi gimtosios, netgi tos,
kuria kasdien kalba

 

 

*

 

grakšti
moteris katė
katė moteris
vaikšto po kambarį
     šilkas plaukų
     oranžinis
     šiek tiek violeto
murkia niūniuodama
niūniuodama murkia
      vyzdžių aksomas
      gilus ir švelnus
tik blyksteli kartais
lėliukių dugnuos
baltai melzgani
paslėpti ašmenys
vėlei šilkas
švelnus ir gilus
katė bėganti
lūpų šypsena

 

 

*

 

ir skaitmeninis sniegas sninga
viršum juodos granito klaviatūros
baltų klavišų čia nėra – tik pirštai
šviesoj iš ryto ir šviesoj vakarėj
galbūt beprasmį baltą šokį šoka
bet kuo ilgiau jie šitaip šoka
aš beprasmybe abejoti pradedu
viršum juodos granito klaviatūros
kur skaitmeninis sniegas sninga
vanduo pabudęs tais klavišais teka
vanduo nejuodas graužia upės pradžią

 

 

*

 

pamokslininkas
ėjo per kaimus
neprašydamas duonos

keistas toks buvo
nors ir nepiktas –
žvelgdavo kiaurai

lyg rentgenas šviestų
bronchų medžius
ar plaštakos kaulus

pasijusdavai nuogas
mažesnis už skruzdę
ant didelio stalo lyg lauko

neminėjo dievų
necitavo jis šventraščių –
apie šviesą kalbėjo

kad būtų nors duonos
ar sidabro monetos
nors kartą paprašęs –

gal ir nebūčiau
iš baimės baisiausios
jam smogęs į nugarą

 

 

*

 

Vakaras. Pilnatvė sieloj.
Amžinybė – nesvarbi.
Amžinybė veria kiaurai,
Ir su ja tu sutampi.

Ir su ja tau žydi vakaras,
Rūko magija slėny.
Amžinybė ne ugniakuras,
Ji nesudega ugny.

Vakaras, ir žalios medžių stelos.
Amžina čia viskas, ką lieti.
Amžinybė žydi sieloj,
Amžinybė – ji pati.

 

 

 

Rudeninė kaštono daina

 

toks girtas
girtesnis už rudenio lietų

toks girtas
girtesnis už rudenio lietų
girtesnis už viso pasaulio girtuoklius
apie plaukus ruduosius
apie šilto ir rudo aksomo akis
dainuoja kaštonas
     dainuoja kaštonas
   dainuoja kaštonas
   dainuoja…

girtesnis už rudenio lietų
už seną statinę konjako
dainuoja dainuoja dainuoja
parkritęs sudužęs kaštonas
dainuoja girtesnis už lietų
dainuoja kad neužraudotų…

 

 

*

 

o! kalbantis yra  kaip
augantis, kuriantis šakų
ir šakelių labirintą medis ar
skėtiškas augalas ar spygliuotas
it ietis atstačius romėnų
kohorta raudonas erškėčio
krūmas prieš atplaukiant
krikščioniškoms žuvims į
žydrus pagoniškus vandenis –
 „mesk akmenį į tą kuris
metė į tave“ – „jei kas nukirs
tau ranką – nukirsdink jam abi“ –
o! kalba yra kaip labirintas
plaučių medis su bronchų
tuneliais ir kapiliarais, su
vargonų fiesta kylančia
iš ritmiško plaučių ošimo
skliautuotoj šonkaulių bažnyčioj;
o kalbantysis visada tėra
metakalbos prieangy, žengiantis
pirmą žingsnį į prasmių visatą
ten, kur vis mažiau žodžių
bet daugiau erdvės; ten
kur kalba yra tylos vaisius
labirinto gilumoje, į kur
slapta kiekvienas iš mūsų
tiesia susapnuotą taką –
    ten
kur minotauras it filatelistas
kolekcionuoja mūsų širdis

 

 

*

 

Vaikas, žaidžiantis su tirpstančiu sniegu;
tirpstantis sniegas ir vaikas yra keturios
stichijos pagal senuosius: sniegas, galintis
tapti (būti) žeme (ledu ant žemės ar ledu
virš vandens, nes vanduo vis dėlto guli
ant žemės); būti vandeniu, tai galbūt tikroji
jo prigimtis; būti oru, kad reinkarnuotųsi
į debesis ar lietų – štai jau trys pagrindinės stichijos;
o ugnis? – ugnis yra tas pat, kas ir bet kokia
gyvybė – alsavimas į tamsą ir šaltį,
šilumos ir šviesos emanacija; – vaikas,
žaidžiantis su tirpstančiu sniegu, o
tirpstantį sniegą jūs galite prilyginti
ar palyginti su bet kuo, kas yra, buvo ir
dar bus pasaulyje iš keturių stichijų.

Alis Balbierius. Eilėraščiai

2024 m. Nr. 5–6 / Ir plaukė tolyn su debesim ir lijo
Su lietumi žalias žalvario garsas

Alis Balbierius. Eilėraščiai

2022 m. Nr. 11 / Vis daugėja miestų kurių tu niekada nepamatysi
Kaip ir knygų kurių neperskaitysi niekad
Niekad yra kodinis žodis atrakinantis sielos staugsmą

Alis Balbierius. Eilėraščiai

2021 m. Nr. 8–9 / pasauly žodžio, vien tik formos tryško;
vėliau per formas tryško žodis –
dabar sugrįžt prie formų norisi be žodžio

Alis Balbierius. Eilėraščiai

2020 m. Nr. 8–9 / buvai turtingas
balto balčiausio
jaunystės sniego
valdei jo lygumas
ir debesis

Dovilė Kuzminskaitė. Žodžio ekvilibristas

2020 m. Nr. 7 / Alis Balbierius. Ekvilibriumas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019. – 127 p. Knygos dailininkas – Zigmantas Butautis.

Alis Balbierius: „Man tebėra sakralios visos gyvybės formos“

2018 m. Nr. 7 / Poetą, fotografą Alį Balbierių kalbina Gediminas Kajėnas / Ir savo tekstuose, ir fotografijose, ir nuo didmiesčio gyvenimo nutolusioje kasdienybėje Alis Balbierius yra tikras panteistas, adoruojantis gyvybę…

Alis Balbierius. Eilėraščiai

2018 m. Nr. 4 / lapkritis toks slidus kaip žuvis lyg žaltys tarsi plauktų per lietų neatskirsi kur žemė kur pelkių vanduo nesulauksi nė saulėto mirksnio iš dangaus –

Alis Balbierius. Eilėraščiai

2016 m. Nr. 3 / naktis yra deimantas iškasu jį vakaro rankomis tyliai šlifuoju nematomais judesiais iki tylos lapo briaunos iki samurajiško viksvos aštrumo prie nuogos lunatikės kojų iki netobulo laikrodžio tobulo tiksėjimo

Elžbieta Banytė. Tylos skambesys, tuštumos prasmė

2014 m. Nr. 11 / Alis Balbierius. 99 trieiliai. – Vilnius: Homo liber, 2013. – 112 p.

„Metų“ anketa. Vytautas Martinkus, Alis Balbierius

2014 m. Nr. 5–6 / Įpusėjo antrasis dvidešimt pirmojo amžiaus dvidešimtmetis. Kaip apibūdintumėte rašytojo vaidmenį dabartinėje epochoje? Kokiuose lietuvių autorių kūriniuose, Jūsų nuomone, labiausiai atsispindi šiuolaikinio pasaulio dvasia?

Asta Skujytė. Filosofija iš po vaivorykštės

2012 m. Nr. 11 / Alis Balbierius. Vaivorykštė ir neandertalietis: esė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012.

Vladas Braziūnas: Gyvenimas po kalbos medžiu

2012 m. Nr. 2 / Poetą, vertėją, fotografą Vladą Braziūną kalbina Alis Balbierius / Kai pagalvoju apie tavo kūrybą, mano sąmonėje bando vizualizuotis kalbos medžio įvaizdis, pamažu savaime peraugantis į pasaulio medį… Maža to: tu, kaip poetas…