literatūros žurnalas

Lietuvių literatūros klasiko Antano Vaičiulaičio premija – rašytojui Herkui Kunčiui

2022 06 22

Minint rašytojo, diplomato, vertėjo Antano Vaičiulaičio gimtadienį birželio 23-ąją, kas dveji metai teikiama šio klasiko vardo literatūrinė premija. Šiais metais XIV apdovanojimas už geriausią novelę, publikuotą literatūros žurnale „Metai“, atitenka prozininkui, dramaturgui Herkui Kunčiui.

Už šio autoriaus novelę „Ligos istorija“ („Metai“, 2022, nr. 1) beveik vienbalsiai nubalsavo ekspertų komisija, kurią sudaro rašytojai ir literatūros tyrinėtojai – Danutė Kalinauskaitė, Žydronė Kolevinskienė, Jūratė Sprindytė, Antanas Šimkus, Dainius Vaitiekūnas, Daina Opolskaitė.

Pasak A. Vaičiulaičio premijos komisijos pirmininkės Žydronės Kolevinskienės, „Herkaus Kunčiaus kūryba puikiai žinoma Lietuvos skaitytojams. Rašytojas postmodernistas, kurio kūriniuose gausu pasaulinės kultūros citatų, pavardžių, aliuzijų. Galima būtų klausti, kaip, kokiais būdais Herkaus Kunčiaus kūryba siejasi su Antano Vaičiulaičio pasakojimu? Premijuota novelė „Ligos istorija“ žaismingai, ironiškai kalba apie panašius dalykus, kurie rūpėjo ir Antanui Vaičiulaičiui, apie žmogų; tik, žinoma, Kunčiaus perspektyva – XXI amžiaus žmogaus perspektyva. Įsiminė, kad viename interviu autorius yra sakęs: „Man nesvarbu, kokioje geografinėje teritorijoje yra miestas, žmogus ar kaimas. Man svarbu, kas jame vyksta. Kitą kartą, kad ir sąlygiškai mažoje erdvėje, gali vykti dramatiškos istorijos, kurios gali abstulbinti visą pasaulį.“ Ligos istorija taip pat gali abstulbinti. Netikėtumu, originalumu, aktualia tematika. Taip vaičiulaitiška pasakojimo tradicija įgauna naujų prasmių, tradiciniam pasakojimui suteikiamos papildomos erdvės“, – teigia komisijos pirmininkė.

Antano Vaičiulaičio Jaunojo novelisto premija skirta Viliui Jakubčioniui už novelę „Bujus“ („Metai“, 2021, nr. 8–9). Autorius įvertintas už gebėjimą kurti klasikinio kalbėjimo atmosferą ir išlaikyti tvirtą vertybinę struktūrą minėtame kūrinyje.

 

Kviečiame susipažinti su laimėtojų proza:

Herkus Kunčius. Ligos istorija

2022 m. Nr. 1 / Prieblanda. Žmonės fojė vis keičiasi. Iš laukiančių „senbuvių“ sėdime tik su blondine, kuri jau spėjo apsilankyti pas neuropatologą. Kantriai laukiame, kol mus pašauks. Laukiame.

Vilius Jakubčionis. Bujus

2021 m. Nr. 8–9 / Linas tikėjo, kad yra vietų, į kurias grįžus apsąla širdis, nes viską, ką palikai, randi savose vietose. Sykiu būtų buvę gera bent kartais, grįžus į savo namus, suprasti, jog kažkas pasikeitė.

Antano Vaičiulaičio literatūrinės premijos ir Jaunojo novelisto premijos iškilmingas teikimas vyks birželio 22 d. 18 val. Rašytojų klube Vilniuje (K. Sirvydo g. 6).

* * *

Antano Vaičiulaičio literatūrinė premija įsteigta 1994 metais, tuometinio Vilniaus pedagoginio universiteto Lituanistikos fakulteto Lietuvių literatūros katedros, literatūros žurnalo „Metai“ redakcijos ir Vaičiulaičių šeimos iniciatyva. Taip buvo nutarta prisiminti, tęsti Antano Vaičiulaičio kūrybos tradiciją ir skatinti šiuolaikinę lietuvių novelistiką. Premija skiriama kas dveji metai už geriausią novelę, per šį laikotarpį publikuotą literatūros mėnraštyje „Metai“. Šios premijos laureatais yra tapę Romualdas Granauskas, Juozas Aputis, Bitė Vilimaitė, Laura Sintija Černiauskaitė, Vidas Morkūnas, Alvydas Šlepikas, Renata Šerelytė, Valdas Papievis, Daina Opolskaitė, Jurga Tumasonytė ir kiti.

Šios premijos mecenatai – Joanos Vaičiulaitienės Memorialinis Fondas, kurį palaiko Aldona, Danutė ir Joana Vaičiulaitytės.

* * *

Herkus Kunčius gimė 1965 m. Vilniuje. 1990 m. baigė Vilniaus dailės akademiją (menotyrą). 1990–1994 m. dirbo meno ir kultūros žurnale „Krantai“, 1995–1999 – savaitraštyje „Literatūra ir menas“. 2011–2015 m. – Lietuvių PEN centro prezidentas. Daugelio knygų autorius.

Išleido romanus Būtasis dažninis kartas (1998), Pelenai asilo kanopoje (2001), Ornamentas (2002), Gaidžių milžinkapis (2004), Nepasigailėti Dušanskio (2006), Pijoko chrestomatija (2009), Lietuvis Vilniuje (2011), Dervišas iš Kauno (2014), istorijų romaną Lietuviškos apybraižos (2018), Geležinė Stalino pirštinė (2019), esė rinkinį Pilnaties linksmybės (1999), novelių rinkinį Išduoti, išsižadėti, apšmeižti (2007), esė knygą Trys mylimos (2014), apsakymų rinkinį Pramanytos šalies pasakojimai (2015), romaną dramų rinkinį Nušviesta: Komunistinės dvasios dramos (parengė L. Mačianskaitė, 2020).

Vaikams parašė pjesę „Dviejų karalysčių kaimas“ (pastatyta 1999), pasakų rinkinį Virtuvės Tarakono nuotykiai (2008). Mini esė knyga Mano kova bambino (1999) išleista Vokietijoje. Lietuvos teatruose pastatyta jo pjesių ir operečių. Kūryba versta į lenkų, rusų, švedų, vokiečių kalbas.

Apdovanotas Boriso Dauguviečio auskaru (1999), Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos premija (2010), Lietuvos rašytojų sąjungos premija (2016), ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi (2016).

Vilius Jakubčionis gimė 1993 m. Vilniuje. 2012 m. baigė Antakalnio vidurinę mokyklą (dabar – Antakalnio gimnazija). Tais pačiais metais įstojo studijuoti filosofijos Vilniaus universitete. Vėliau pasirinko lietuvių literatūros gretutines studijas. 2019 m. baigė lietuvių filologiją Vilniaus universitete. Dirba bibliotekoje. Skelbia publikacijas kultūrinėje spaudoje, redaguoja knygas. „Metų“ žurnale buvo dar viena V. Jakubčionio novelė – „Sanatorija“ („Metai“, 2020, nr. 5–6)

Antano Vaičiulaičio premija

Lietuvių literatūros klasiko, diplomato Antano Vaičiulaičio (1906–1992) literatūrinė premija teikiama kas dvejus metus. Šiai neoficialiai lietuviškuoju „novelės Nobeliu“ įvardijamai premijai kandidatai atrenkami iš žurnale „Metai“ skelbtos trumposios prozos. Premija tradiciškai įteikiama birželio 23-iąją, per klasiko gimimo dieną. Vertintojai kaskart paiso novelės klasiko A. Vaičiulaičio estetikos normų, jam svarbių vertybių – žodžio drausmės, teksto paprastumo, pasakojimo [...]

Antano Vaičiulaičio premija – rašytojai Jurgai Tumasonytei

Birželio 23 d., minint rašytojo, diplomato, vertėjo Antano Vaičiulaičio gimtadienį, kas dveji metai teikiama šio klasiko vardo literatūrinė premija. Šiemet XIII-asis apdovanojimas už geriausią novelę, publikuotą literatūros žurnale „Metai“…

Jūratė Sprindytė. Novelė, kanonas, raktas

2015 m. Nr. 1 / Debesis ant žolės: lietuvių novelės antologija, 1994–2014. – Vilnius: Lie­tuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014. – 352 p.