literatūros žurnalas

Romas Daugirdas. Devintoji Antano Vaičiulaičio premija

2012 m. Nr. 8–9

2012 m. birželio 21 d. Lietuvos rašytojų sąjungos Baltojoje salėje, dūzgiant televizijos kameroms, buvo iškilmingai pagerbta prozininkė Laura Sintija Černiauskaitė. Jai įteikta Antano Vaičiulaičio premija už geriausią novelę, 2010–2012 metais paskelbtą Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštyje „Metai“. Apdovanojimą pelnė novelė „Nekaltutis“ (2011 m., Nr. 12).

Be L. S. Černiauskaitės, literatūrinėje popietėje dalyvavo premijos mecenatės, rašytojo A. Vaičiulaičio dukterys Aldona ir Danutė, premijos vertinimo komiteto nariai: Danutė Kalinauskaitė, Vytautas Martinkus, Danielius Mušinskas, Jūratė Sprindytė, Dainius Vaitiekūnas, Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto dėstytojai ir studentai, gausus būrys rašytojų. Renginį vedė V. Martinkus. Jis trumpai priminė premijos atsiradimo priešistorę. Pirmoji premija įteikta Romualdui Granauskui 1995 m. už novelę „Su peteliške ant lūpų“. Pagrindinis premijos tikslas: skatinti novelistikos plėtrą, aktualizuoti klasikinę šio žanro tradiciją mūsų šalyje.

D. Kalinauskaitė (vertinimo komiteto pirmininkė) pasidžiaugė, kad premija išgyveno. Ji svarbi, nes iškelia novelę kaip žanrą, o A. Vaičiulaičio pavardė simbolizuoja aukštą kokybę, kurią atspindi tokios kritikų pamėgtos formuluotės kaip „žodžių orkestruotė“, „sakinių muzika“ ir t. t. Rašytojos nuomone, parašyti gerą novelę yra sunkiau nei romaną. Teksto koncentracija reikalauja didesnės precizikos. Gera novelė – tai puikus pirmasis sakinys, kompozicijos uždarumas, o vidinis užtaisas turi šauti kaip šūvis. Kaip tik tokią ir parašė L. S. Černiauskaitė. Jos novelėje išmoningai auginama grėsmės (įtampos) nuotaika – iki atomazgos. Pagrindiniai rašytojos konkurentai buvo Herkus Kunčius, Ramūnas Kasparavičius, Genovaitė Bončkutė, Karolis Klimas, atrinkti iš 28 autorių (daugiau nei 60 novelių). D. Kalinauskaitė pažymėjo, kad vertinimo komiteto darbe už Atlanto dalyvavo ir trys A. Vaičiulaičio dukterys: Danutė, Aldona, Joana.

Danutė Vaičiulaitytė padėkojo visiems susirinkusiems ir priminė mamos žodžius: ši premija – tai siekis išlaikyti nenutrūkstamą ryšį su Lietuva. Jos nuomone, L. S. Černiauskaitės novelė išsiskyrė meistriškumu, gražia lietuvių kalba ir yra artima geriausiems A. Vaičiulaičio kūrybos bruožams. Sesuo Aldona pritarė, kad novelėje jaučiama tėvelio dvasia.

L. S. Černiauskaitė prisiminė, kad šioje salėje ji 1994 m. pristatinėjo savo pirmąją knygą. Su A. Vaičiulaičiu rašytoją labiausiai sieja savo namų suvokimas ir išaukštinimas. Vėliau laureatė perskaitė kalbą, kuri išspausdinta „Metų“ žurnalo 7-ame numeryje.

J. Sprindytė nuogąstavo, kad kalbėdama gali sudraskyti spindinčias gijas, kurias išpynė Laura Sintija. Kritikų žodžiai, jų abstrakčios formuluotės ardo trapų teksto audinį.     J. Sprindytės nuomone, rašytojos novelėje skamba grožio ir skausmo motyvas. Kritikė pacitavo Albertą Zalatorių, teigusį, kad novelė – literatūros podukra, periodikos kūdikis. Šiame kontekste panašios premijos – labai svarbios. Jos reabilituoja žanrą.

D. Mušinskas teigė, kad A. Vaičiulaičio premija natūrali kaip gamtos dėsnis – išnyra žemei dukart apsisukus aplink saulę. „Metų“ žurnalo vyriausiasis redaktorius aptarė vertintų autorių amplitudę – amžiaus ir kūrybos stiliaus požiūriu. Sukėlė pagyvėjimą tarp klausytojų, pacituodamas R. Granausko prieš septyniolika metų premijos laureato kalboje „Rakto ieškojimas“ pasakytus žodžius: „Literatūrą daug kas norėtų įsiversti į lovą: politikai, ideologai, partijos veikėjai. Arba bent jau pakišti ranką po jos sijonu, kitoje rodydami storą piniginę.“ Anot D. Mušinsko, visa tai jau seniai nugrimzdo į užmarštį, dabar svarbiausia parašyti gerą kūrinį, stiprią, įtaigią novelę, kuri galėtų laimėti tokią garbingą premiją.

D. Vaitiekūno nuomone, L. S. Černiauskaitės novelės skaitytojai turėtų patirti daug emocinių atradimų. Tai – gražus pasakojimo nuotykis.

V. Martinkaus reziumė: novelė gali dovanoti daugiau būties šviesos.

Literatūrinę popietę pagyvino muzikiniai intarpai – Juliaus Stankevičiaus atliekamos lyriškos dainos (pritariant sau gitara). Prasmingas buvo ir Edukologijos universiteto studentės Gabrielės Rubežiūtės perskaitytas premijuotos novelės fragmentas.

Regimantas Tamošaitis. Gintaro Beresnevičiaus gyvenimo tekstas

2006 m. Nr. 10 / Gintaras Beresnevičius, gyvendamas tarp mūsų, egzistavo tarytum trijuose asmenyse ar matmenyse: knygoje, visuomenėje ir draugų rate. Visur kiek kitoks ir kartu vientisas; trys pasauliai ir vienas veidas, unikalus sielos eidos…

Žydronė Kolevinskienė. Nutrūkusi kelionė į Cukraus kalną

2020 m. Nr. 5–6 / In memoriam Eglė Juodvalkė (1950 01 28–2020 03 28) / Kovo 28 dieną, likus kelioms minutėms iki vidurnakčio, Čikagoje mirė Eglė Juodvalkė. Lietuvių rašytojų draugijos JAV ir Lietuvos rašytojų sąjungos narė.

Vytautas Martinkus. Vytautui Girdzijauskui (1930 04 19 † 2019 10 18) atminti

2019 m. Nr. 11 / Nežinau, kuriame puslapyje, po kurio sakinio Juodoji Ponia paliovė laukusi ir kirto autoriui. Šiandien tai ir nesvarbu. Viena ausimi girdėjau, kad romano rankraštį jau turi „Naujosios Romuvos“ redaktorius. Gerai bus, jei išleis.

Atodangos: premijos, R. Barthes’as, J. K. Rowling detektyvai

2016 m. Nr. 1 / O. Vacietis, J. Ruokpelnis ir A. Čakas. Tryliktuoju (ir jau antrąkart) Ojaro Vaciečio literatūros premijos laureatu tapo poetas, eseistas Janis Ruokpelnis. Šis apdovanojimas latvių kūrėjui skirtas už aštuntą lyrikos knygą „Post factum“

Tomas Rekys. Skrydis virš JAV mokyklų, arba Linksma gyventi…

2015 m. Nr. 10 / Pirmoji mano pažintis su JAV vidurine mokykla įvyko gatvėje. Pataikiau į kažkokią vietinės mokyklos šventę – paradas, daugybė vaikų, žmonių, sustojęs eismas. Ir smalsu, ir keikiesi mintyse, nes tenka vėluoti į darbą…

Regimantas Tamošaitis. Anapus ežero, kur bokštai

2015 m. Nr. 10 / Šią vasarą norėjau parašyti kažką rimto apie Viktoriją Daujotytę jos artėjančio jubiliejaus proga, bandžiau ir pokalbį su jubiliate inicijuoti, buvau net ir klausimus sugalvojęs…

Zita Mažeikaitė. Didžioji nežinomybė Tomo Tranströmerio poezijoje

2015 m. Nr. 10 / Viename stipriausių Tomo Tranströmerio (1931–2015) eilėraščių „Carillon“ (1985) susilieja poeto „aš“, mirtis, Briugės gamtovaizdis, egzistencinę prasmę įgavę potvyniai ir atoslūgiai, smurtu, žudynėm paženklinta praeitis ir dabartis…

Gintarė Adomaitytė. Apie Ignaliną, Baltąjį namą ir Rūką

2015 m. Nr. 8–9 / Ne taip jau svarbu, kuriame esi mieste, kurioje šalyje. Eini gatvėmis, dairaisi į namus, į kiemus. Galbūt neini, tik praleki važiuotas pro šalį. Ir vis tiek svarstai, kas būtų ir kaip būtų, jei liktum čia savaitei, mėnesiui, metams – net visiems laikams.

Regimantas Tamošaitis. Mea culpa

2015 m. Nr. 7 / Laikui bėgant jie pamirš savo išmintį, jie irgi bus įpratinti samprotauti, tada gal ir jie ateis į auditorijas ir ten klausysis aukštųjų žodžių, jie paklus abstrakcijų pinklėms, bus apžavėti spekuliatyvinių ištarmių logika, žaidimais stiklo karoliukais…

Valentinas Sventickas. Pušis, kuri

2015 m. Nr. 7 / Nuvirto ji balandžio 25 dieną. Šviesią pavakarę. Prieš tai dieną kitą buvo vėjuota, o tąsyk – ne. Taip, tai buvo pušis, kurią Justinas Marcinkevičius puikiausiai matydavo pro savo langą,

Viktorija Daujotytė. In memoriam. Kad prasmė neapleistų žmogaus pasaulio (Donatas Sauka)

2015 m. Nr. 7 / Prasmės gyvybingumui reikia tiesioginės reikšmės neturinčių veiksmų, gestų, judesių, žodžių. Kad vis mirgėtų prieš žmogaus akis prasmės linkui kreipianti efemerija, ūkas, kuriame visiems lemta pabūti ir visiems – pasitraukti, išnykti.

Vytautas Martinkus. In memoriam. Atsikuriančios Lietuvos metraštininkas (Petras Dirgėla)

2015 m. Nr. 5–6 / Petras Dirgėla 1947.II.21–2015.III.29 / Gal nesunku rašyti metraštį? Juk tereikia pastebėti, kas vyksta, ir kuo pilniau apsakyti. Dar reikėtų tai, ką užrašinėji, susieti su tuo, kas jau yra, buvo ar bus. Matyti istorinį pilnį. Viskas gana paprasta.