literatūros žurnalas

Vladui Šimkui – 80

2016 m. Nr. 10

„Vladas Šimkus „Poezijos pavasario“ renginyje VU Sarbievijaus kiemelyje, 1968”

2017 m. spalio 15 d. ilgamečiam mūsų redakcijos darbuotojui, poetui ir vertėjui Vladui Šimkui (1936–2004) būtų sukakę aštuoniasdešimt metų. Prisimindami šį nuostabų kūrėją ir žurnalo bičiulį, skaitome jo rudenišką eilėraštį.

 

Senamadiškas medis

Rudenio medi, senas klajūne,
Kur bepareisi, kur benueisi?
Rudenio medi, ko tik nebūna!
Net paskutinė – nuovargio teisė.

Kojas turėjom, dabar – biografiją.
Medi klajūne, apėjom dviese
Pusę pasaulio kaip savo parapiją,
Tik nebeatmeni ir kankiniesi.

Keturios šalys, švilpiančios erdvės,
Mėlynos ietys – likimo kirčiai
Ar iš tikrųjų žievę suardė,
Ar tik sapnavos klajūno širdžiai?

Sau ne žinovai, sau ne teisėjai,
Tęskim kelionę – vėjas ar griausmas.
Mudviejų laikas mudu pasėjo,
Mudviejų laikas mus ir pargriaus.

Vladas Šimkus. Poezijos pavasaris-97

1997 m. Nr. 7 / Poetai stengėsi išsakyti savo.credo, savo požiūrį į pasaulį ir kūrybą, pabrėždami poezijos sakralumą, bet gana rezervuotai prisiliesdarni tokio daikto kaip ironija. Sakysim, Sigitas Geda norėtų būti ironiškas, jeigu turėtų bent trejetą gyvenimų.

Vladas Šimkus. Šventės ir kasdienybė

1995 m. Nr. 7 / Katastrofiškai mažėja normalaus, kasdienio bendravimo su eilėraščių knyga poreikis. Tas nerimas ir padiktavo šių metų tarptautinės poetų konferencijos temą: „Poetas ir skaitytojas“.

Vladas Šimkus. Poezijos pavasaris’ 93

1993 m. Nr. 7 / Šių metų Poezijos pavasaris, (jau dvidešimt devintasis) sukėlė ne tik įprasto šventinio šurmulio, bet ir diskusijų apie šį renginį bei. Gegužės 26 d. poetai ir kritikai buvo pakviesti padiskutuoti tema „Poezija XX amžiui besibaigiant“.